Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Tillsynen av gode män måste skärpas

Centerpartiet månar om utsatta människors behov och vill att tillsynen av gode män skärps.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt HP 9/1. SVT har avslöjat allvarliga och oacceptabla brister inom överförmyndarverksamheten. Dålig uppföljning har lett till att gode män svikit och bedragit sina huvudmän. Detta är oacceptabelt! Det handlar om utsatta samhällsmedborgare, som många gånger saknar trygghet och rättssäker hjälp. Regeringen måste åtgärda de brister som uppdagas. Centerpartiet ger fem förslag för hur vi får bättre tillsyn och en säkrare verksamhet.

Äntligen höjs röster för de personer i samhället som är mest utsatta. Medborgare som inte utgör någon stark grupp och demonstrerar för sin rätt. Individer som behöver hjälp och företrädas av en god man för att de är barn, har fysiska eller psykiska funktionshinder, nedsatt beslutsförmåga på grund av ålder eller sjukdom.

Antalet personer som behöver detta stöd ökar. Förutom ensamkommande flyktingbarn och dementa åldringar ökar även personer från stängda vårdinrättningar. Samtidigt är det svårare att rekrytera gode män, förvaltare eller förmyndare. Vi måste kunna ställa krav på att dessa sköter sina uppdrag, håller sig väl informerade om huvudmannens behov av stöd och omvårdnad, samt ser till så denne har ett bra boende med livskvalitet. För att hantera detta rättssäkert måste det vara folkvalda som fattar de svåra besluten och inte en enskild överförmyndare.

Gode män är kommunens ansvar och en del av samhällets skyddsnät. Man väljer att prioritera resurser olika. Organisationsformerna varierar mellan kommunerna, vilket gör verksamheten svåröverskådlig. Länsstyrelsen utövar tillsyn över kommunerna och Justitieombudsmannen utövar tillsyn, både över överförmyndaren och över länsstyrelsen. Flera myndigheter har ansvar för liknande uppgifter och det blir otydligt var den enes ansvar slutar och den andres tar vid, samtidigt som huvudmännen och deras rätt faller mellan stolarna.

Centerpartiet har frågat justitieministern Morgan Johansson (S), vad han tänker göra åt den bristande kontrollen och förskingringen av skyddsbehövande pengar, men inget händer.

Centerpartiet vill:

1. Att en central myndighet utpekas med ansvar för kommunernas överförmyndarverksamhet

2. Att länsstyrelsens tillsynsansvar gentemot överförmyndaren skärps och förtydligas

3. Att överförmyndarverksamheten skall ledas av en politiskt tillsatt nämnd och kunna vara gemensam för flera kommuner

4. Att överförmyndarens tillsynsansvar förtydligas vad gäller ekonomi, krav och uppdrag

5. Att systemet för gode män åt ensamkommande barn ska övergå från att vara ideellt baserat till att bli professionellt

Ola Johansson (C),

riksdagsledamot och talesperson i bostadsfrågor

Solveig Zander (C),

riksdagsledamot och talesperson i socialförsäkringsfrågor

Camilla Heurén (C),

ordförande överförmyndarnämnd, Halmstad, Hylte och Laholm

Debatt