Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Fortsatt inflyttning kräver förstås fler bostäder, och det har vi tagit höjd för." Bild: Henrik Williamsson

"Tillsammans tror jag att vi blir starkare och skapar bättre förutsättningar"

De senaste årens befolkningstillväxt talar sitt tydliga språk. Laholm är en attraktiv kommun. Det skriver Erling Cronqvist (C), kommunstyrelsens ordförande i Laholm.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Utan att darra på manschetten kan jag slå mig för bröstet och påstå att Laholms kommun är en attraktiv plats att verka, bo och leva i. De senaste årens befolkningstillväxt talar sitt tydliga språk.

På fem år har befolkningen ökat med 2 122 personer. Och under 2019 hade vi länets största procentuella ökning, 1,6 procent. Med totalt 412 nya invånare bor nu 25 903 personer i kommunen. Så visst är det en attraktiv kommun.

Fortsatt inflyttning kräver förstås fler bostäder, och det har vi tagit höjd för. Under 2019 köpte vi mark för framtida bostadsbebyggelse och samhällsinriktad verksamhet: fyra hektar intill järnvägsstationen i Laholm, 12,5 hektar i Skummeslövsstrand strax väster om E 6 och 180 hektar i Ahla. Köpet i Ahla ger oss också tillgång till bytesmark för framtida markförvärv.

Från regeringshåll understryks att expansiva kommuner måste ha god framförhållning för att tillgodose efterfrågan på bostäder. Samtidigt stöter vi på patrull i form av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, som satt käppar i hjulet för våra planer.

Bostäder på den så kallade potatisåkern i södra Mellbystrand gick i stöpet liksom förslaget till förtätad bebyggelse i kvarteret Hästen i Laholms stadskärna med 60 lägenheter.

Rullar på gör däremot kommande tågstopp i Veinge och Knäred på Markarydsbanan. Avsiktsförklaringen mellan Trafikverket, Region Halland och Laholms kommun var ett viktigt startskott. Med dokumentet i hamn har vi kunnat jobba vidare med vårt utvecklingsarbete för de båda orterna.

Aktivt engagemang från ortsbor är också viktigt för att stärka och utveckla dessa orter liksom alla andra tätorter. Härvidlag är byalagen och samhällsföreningarna en viktig kugge. Med möjligheten att söka ett bidrag på 5 000 kronor per år kan utgifter kopplade till sammankomsterna finansieras.

Tillsammans, i olika konstellationer, tror jag nämligen att vi blir starkare och skapar bättre förutsättningar för att nå önskat resultat.

Bryggan i Skummeslövsstrand och lösningen för Laholms FK:s behov av fler fotbollsplaner är två färska exempel på detta. Ideella krafter tillsammans med kommunen och staten såg till att Skummeslövsstrand fick sin hett efterlängtade brygga.

Och LFK:s planbehov med allt fler aktiva barn och ungdomar i verksamheten kunde tillgodoses med en trepartsuppgörelse mellan föreningen, kommunen och Peab. Lösningar som jag gärna ser mer av.

Jag har nämnt vår attraktivitet som boendekommun. Under senare tid har vi blivit minst lika intressanta för etablering av nya företag. All mark i Mellby industriområde utmed E 6 är i det närmaste reserverad för exploatering.

Därför har vi inlett arbetet med att ta fram ny detaljplan för ytterligare ett stort markområde utmed Europavägen. Samtidigt planerar kommunen för ytterligare markköp söder om den nya detaljplanen.

Positiv utveckling kräver förstås också resurser i form av utbyggnad av kommunal service varvid driftkostnaderna stiger. 2019 års resultat med det blygsamma överskottet på 14 miljoner kronor är ett tecken på detta.

Det var en bra bit ifrån målet om ett tvåprocentigt överskott, vilket skulle ha gett cirka 30 miljoner kronor. För 2020 och 2021 har vi vidtagit olika åtgärder för att nå dithän.

Efter sommarn börjar vi vårt arbete med budgeten för 2021 och ekonomisk plan 2022–2023, ingen vet vilka resurser vi kommer att ha till vårt förfogande i vårt budget arbete.

Hur kommer pandemin att påverka företagen på kort och lång sikt och i sin tur sysselsättningen? Hur det här utvecklas är helt avgörande för kommunens skatteintäkter.

Min ambition är fortfarande att försöka att ligga kvar på samma skattenivå som tidigare.

Erling Cronqvist (C)

kommunstyrelsens ordförande