Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Trönninge vägföreningsområde har valts ut som pilotprojekt när vägföreningsområdena i Halmstad ska utredas inför kommunens övertagande. ”Det behövs en bättre dialog med våra invånare”, anser Centerpartiets fullmäktigegrupp i Halmstad angående förändringen. Bild: Jari välitalo
Trönninge vägföreningsområde har valts ut som pilotprojekt när vägföreningsområdena i Halmstad ska utredas inför kommunens övertagande. ”Det behövs en bättre dialog med våra invånare”, anser Centerpartiets fullmäktigegrupp i Halmstad angående förändringen. Bild: Jari välitalo

Ta större hänsyn till boende i orterna och samhällets karaktär

Det behövs en bättre dialog med våra invånare inför att kommunen ska ta över huvudmannaskapet i orternas vägföreningsområden, anser Centerpartiets fullmäktigegrupp i Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I oktober togs beslut i kommunstyrelsen i Halmstad att påbörja ett arbete med syfte att huvudmannaskapet i orternas vägföreningsområden ska tas över av kommunen.

Det betyder att kommunen utöver driften och underhållet, som kommunen redan idag ansvarar för, även ska ansvara för upprustning av vägarna och allmänna platser på orterna.

Beslutet innebär att alla vägföreningsområden ska utredas inför övertagande. Detta för att fastställa vad som krävs och vad det kommer att kosta att genomföra. Som pilotprojekt har Trönninge vägföreningsområde valts ut. Det är en process som kommer ta flera år för varje ort, men då det berör många invånare så ser vi i Centerpartiet det som rimligt att redan nu lyfta några saker som vi tycker att kommunen ska ta hänsyn till i framtida utredningar. För som beslutet ligger nu faller som vi ser det, orimligt hög kostnad på den enskilde fastighetsägaren.

Fullmäktigebeslutet innebär att vägföreningsområdena ska ha en standard enligt 2015 innan övertagandet. Samtidigt är de flesta orter byggda på 1960-70-tal när det var en helt annan standard.

Vi i Centerpartiet tycker det är rimligt att ta mer hänsyn till orternas beskaffenhet. Att belasta fastighetsägare att bekosta en standardhöjning av vägnätet som man inte själv har efterfrågat känns helt fel.

Vi vill därför att det tas större hänsyn till anläggningarnas ålder och skick. Är underhållsskicket bra men vägen till exempel smalare och det finns färre gatlampor, bör man kunna vara lite pragmatisk med kraven. Detta vill vi se skrivet i definitionen av ”normalstandard”. Ett hus byggt 1950 eller 1970 har inte samma specifikation som ett byggt 2015 och ingen förväntar sig det heller.

Vi tänker också att den nivå av vägbredd, gatulampor, etcetera som orten/vägföreningsområdet vill ha bör dokumenteras i utredningen. Bland annat för att inte förändra en bys atmosfär. Lokala önskemål vore rimligt att inkludera i utredningarna.

En möjlighet är också att kommunen i stället för krav på upprustning skulle kunna ställa motkrav mot senare lokala önskemål, såsom att byn inte får kräva upprustning till nyare standard under förslagsvis 50 år. Skulle en majoritet i byn trots detta ställa krav på upprustning, kan man avtala att kostnaden i så fall debiteras ut, upp till den nivå som är specificerad.

Vi ser att det behövs en bättre dialog med våra invånare i denna fråga och tänker fortsätta arbeta för att det blir så. Detta då standarden på de allmänna ytorna/vägarna i våra orter är olika. Kostnaden för varje område går därför inte att förutse innan utredningen för området är gjord. I Trönninge räknar man på en kostnad på 20 000 kronor per fastighet för att rusta upp standarden till 2015 års nivå. I andra orter kan det bli ännu mer, kanske flera hundratusen kronor, så som beslutet ligger idag.

För att hålla kostnaderna för enskilda fastighetsägare på en rimlig nivå och vara mer i linje med vad som faktiskt efterfrågas, kommer vi fortsätta lyfta dessa förändringar i framtida utredningar.

Centerpartiets fullmäktigegrupp

Victor Rundqvist

Håkan Björklund

Jessica Geijer

Gzim Ramadani

Lars-Roland Svensson

Staffan Svensson

Marie-Helene Bergstand

Annika Johansson Sävborg