Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Tänk om all skog försvann?

Om avskogningen fortsätter i den här takten kan det leda till att det nästan inte finns någon skog kvar i Uganda till år 2030, skriver Maria Schultz, internationell chef på biståndsorganisationen Vi-skogen

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Tänk dig att det inte fanns någon skog. Ingen skog där du bor, ingen skog du kunde gå till för en svamputflykt.

Detta är vad som håller på att hända i Uganda. Skogsarealen i Uganda mer än halverades mellan år 1990 till år 2015, och avskogningstakten ökar hela tiden enligt FN:s jordbruksorgan FAO.

Om avskogningen fortsätter i den här takten kan det leda till att det nästan inte finns någon skog kvar i Uganda till år 2030, paradoxalt nog samma år som de globala målen för hållbar utveckling ska vara uppfyllda.

I Sverige betyder skogen för de flesta rekreation, svampplockning och natur- upplevelser. Skogen har också genom alla tider varit en källa till välstånd.

I Uganda – liksom i många andra länder – bidrar skogen till människors välfärd. Här hämtar man ved och foder till djuren, byggmaterial och frukt.

Träd kan bidra till att utarmade jordar återfår sin bördighet. Om träd planteras tillsammans med grödor – så kallad ”agroforestry” – kan detta leda till ökad skörd samt till mer varierad kost. Agroforestry kan även bidra till anpassning mot effekten av klimatförändringar, så som torka. Träden binder också koldioxid, vilket bidrar till att förhindra klimatförändringarna och dess förödande effekter.

På så sätt bidrar agroforestry till flera av de globala målen. Det hjälper människor att ta sig ur fattigdom, bekämpar hunger och klimatförändringar, samt bidrar till att hållbart nyttja och bevara biologisk mångfald.

I samband med Internationella Skogsdagen den 21 mars planterade Vi-skogen tillsammans med våra partnerorganisationer 28 000 träd i Uganda. Det är ett viktigt steg i kampen mot avskogningen, och ett mäktigt bevis på att det går att göra något om man jobbar tillsammans.

Och du kan hjälpa till!

Tre sätt:

• Tänk på vad du handlar. Avskogning som påverkas av svensk konsumtion orsakas till exempel av palmolja från Sydostasien. Försök handla produkter som inte leder till avskogning, till exempel miljömärkt skuggkaffe, vilket odlats i agroforestrysystem.

• Bidra till Vi-skogen eller andra organisationer som främjar agroforestry – träd som planteras tillsammans med grödor. Det bidrar till att bekämpa både fattigdom och klimatförändringar.

• Värna skogen där du bor. Träd i naturskog eller i hållbart skogsbruk är hem åt en mängd insekter, svampar och djur och bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Träden binder också koldioxid vilket bidrar till att förhindra klimatförändringar. Dessutom har forskning visat att det är bra för hälsan att gå i skogen!

Maria Schultz

internationell chef Vi-skogen