Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Vi vill göra satsningar på såväl de äldre som på personalen, för att både den som tar del av välfärdstjänster och att personalen ska känna sig större trygghet” skriver Ann-Charlott Mankell tillsammans med tre partikollegor i Hjärta för Halmstad. Bild: Jari Välitalo
”Vi vill göra satsningar på såväl de äldre som på personalen, för att både den som tar del av välfärdstjänster och att personalen ska känna sig större trygghet” skriver Ann-Charlott Mankell tillsammans med tre partikollegor i Hjärta för Halmstad. Bild: Jari Välitalo

Synpunkter från människor bidrar till ett bättre resultat

Hjärta för Halmstad vill lyssna på kommuninvånarna och anställda, och ta tillvara på deras tankar, för att på så sätt kunna planera långsiktigt. Det skriver Ann-Charlott Mankell tillsammans med tre partikollegor i Hjärta för Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Hjärta för Halmstad står för en politik, som ger Halmstad en bättre äldreomsorg, vilket skapar livskvalitet, valfrihet och trygghet.

Vi tycker att det är viktigt att man på ålderns höst får leva det livet man är van vid, i så stor utsträckning som möjligt. Hjärta för Halmstad vill att äldre ska mötas med tillit och respekt och att den äldre själv har makt och inflytande över hela sin livssituation.

Hjärta för Halmstad vill ha en sammanhållen vårdkedja mellan kommun och region, med en personcentrerad vård, där man tar tillvara patienters och närståendes erfarenheter och kunskaper.

Vi vill göra satsningar på såväl de äldre som på personalen, för att både den som tar del av välfärdstjänster och att personalen ska känna sig större trygghet. Om personalen har en god arbetsmiljö så är vi övertygade om att arbetsplatsen blir mer attraktiv , vilket också bidrar till färre sjukskrivningar, minskad personalomsättning, lägre kostnader och högre kvalitet. Därför vill vi inte införa "ohälsosamma" scheman.

Hjärta för Halmstad har stor erfarenhet av äldreomsorgsfrågor och som ordförande under elva år i hemvårdsnämnden, har Ann-Charlott tagit ledartröjan i många viktiga utvecklingsbeslut, för att möta framtiden på bästa möjliga sätt. Bland annat tog Ann-Charlott initiativet, att med hemvårdsnämnden först ut, systematiskt efterfråga invånarnas synpunkter inför viktiga politiska beslut.

Redan 2015 så startade hemvårdsnämnden uppskattade invånardialoger med fokus på hur och var invånarna i Halmstad kommun vill bo som seniorer år 2035. Genom lyhördhet inför invånarnas synpunkter kan vi politiker, fatta bättre och mer välgrundade beslut för kommuninvånarna, som på ett bra sätt får möjlighet att forma sin kommun.

Detta arbetssätt systematiserades i hemvårdsnämnden och för första gången någonsin i Halmstads kommun bjöd hemvårdsnämnden 2018 in samtliga anställda till en medarbetardialog, med syftet att samla in och ta vara på synpunkter och idéer om hur förvaltningen skulle kunna bli en ännu bättre arbetsgivare.

Hjärta för Halmstad vill lyssna på kommuninvånarna och anställda, och ta tillvara på deras tankar, för att på så sätt kunna planera långsiktigt. Synpunkter från människor med olika bakgrund är värdefull information som bidrar till ett bättre resultat, samt fler nöjda kommuninvånare och företagare!

Ann-Charlott Mankell

Ann-Kristin Nilsson

Yasmine Möllerström Henstam

Håkan Wallin

Hjärta för Halmstad