Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Utländska stöldligor står för en stor andel av brottsligheten i Sverige – upp till omkring 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner.” Bild: Johan Nilsson/TT
”Utländska stöldligor står för en stor andel av brottsligheten i Sverige – upp till omkring 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner.” Bild: Johan Nilsson/TT

Stöldligornas härjningar kostar miljarder

I Laholm ser vi spåren av stöldligorna när båtmotorer stjäls i Lagan och hantverkare och lantbrukare får sina maskiner och verktyg stulna. Det skriver tre moderater som vill se kraftiga åtgärder för att komma åt problemen med stöldligor.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Stöldligornas härjningar kostar 1,5 miljarder kronor om året. Siffrorna är från en debattartikel undertecknad av vd:n för LRF och ytterligare fjorton företrädare för olika branschorganisationer.

Utländska stöldligor står för en stor andel av brottsligheten i Sverige – upp till omkring 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner.

De internationella stöldligorna plågar Sverige sedan flera decennier och Laholm är inget undantag. Enligt statistik beräknas stöldligorna föra ut stulet försäkrat gods ur Sverige till ett värde av minst 1,5 miljarder kronor årligen. Räknar man in värdet av oförsäkrat gods som stjäls från exempelvis butiker, byggarbetsplatser och lantbruk är värdet sannolikt betydligt högre.

I Sverige har bostadsinbrotten ökat sedan år 2007. I våra grannländer Norge och Finland har bostadsinbrotten däremot minskat under samma period. Sannolikheten för att ett svenskt hushåll ska drabbas av bostadsinbrott är markant högre än i Norge och i Finland. Även inom andra områden sticker Sverige ut. De omfattande problem vi ser i Sverige vad gäller exempelvis organiserade båtmotorstölder och bildelsstölder har ingen motsvarighet i våra grannländer.

Låg upptäcktsrisk och låga straff gör att de internationella stöldligorna ser Sverige som ett drömland. Men det finns åtgärder som effektivt kan stoppa ligorna. Tyskland har tagit dessa frågor på allvar.

En viktig åtgärd var den skärpning av straff för bostadsinbrott som infördes för några år sedan. Man har dessutom tillförts resurser inriktade på att slå ut de internationella stöldligornas logistik. Man använder avancerad teknik för att följa ligornas framfart i landet och kan effektivt slå till när ligorna försöker föra ut gods över gränserna. Tysk polis har byggt upp ett nära samarbete med polisen i de kriminella nätverkens hemländer. Man kan fundera över om Tysklands åtgärder har inneburit att stöldligorna flyttat till Sverige.

I dag ingår det inte i Tullverkets uppdrag att leta efter stöldgods som är på väg ut från Sverige. Om Tullverket ändå hittar stöldgods har de inte rätt att beslagta godset eller gripa den misstänkte, utan måste tillkalla polis. Hinner inte polisen rycka ut måste tullpersonalen låta stöldgodset och brottslingarna passera ut ur landet.

En utökning av tullens mandat för att stoppa stöldligorna föreslogs häromåret. Tyvärr handlar det om tullkontroller som nästan enbart rör gods på väg in i landet. Regeringens åtgärd riskerar att bli verkningslöst om inte tullen får full befogenhet både att genomföra utförselkontroller och att ingripa om de hittar stöldgods.

Att regeringen inte mer aktivt arbetat med detta problem de senaste sju åren kan förefalla märkligt. Men kanske är det för att det främst drabbar lantbruk, småföretag, hantverkare och husägare långt från Stockholms innerstad.

Men i Laholm ser vi spåren av stöldligorna när båtmotorer stjäls i Lagan, dyrare jeepar och pickuper stjäls, hantverkare och lantbrukare får sina maskiner och verktyg stulna.

Det krävs kraftiga åtgärder som lyst med sin frånvaro under de senaste mandatperioderna, Moderaterna anser att det är dags för bred samling över blockgränserna för att lösa detta problem som främst drabbar mindre kommuner med mycket landsbygd. Sverige förtjänar ett gränsskydd värt namnet.

Roland Norrman (M)

Eric Semb (M)

Jonas Hellsten (M)

för Moderaterna i Laholm