Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

”Vi vet att de som har bäst kunskap om hur pengar ska användas i verksamheterna är våra rektorer och skolområdeschefer.”  Bild: Jonas Ekströmer/TT
”Vi vet att de som har bäst kunskap om hur pengar ska användas i verksamheterna är våra rektorer och skolområdeschefer.” Bild: Jonas Ekströmer/TT

Socialdemokraternas politik ger konsekvenser

Det blir nu plågsamt tydligt för Alliansen i barn- och ungdomsnämnden hur Socialdemokraternas politik försvårar vårt arbete. Det skriver Alliansens ledamöter i nämnden.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I november röstades Socialdemokraternas förslag till mål och budget (planeringsdirektiv) igenom i fullmäktige.

Där och då konstaterade vi att den stora skillnaden mellan vårt alternativ och deras är hur mycket frihet nämnder och förvaltningar ges i utformningen av sin verksamhet.

Det blir nu plågsamt tydligt för Alliansen i barn- och ungdomsnämnden hur Socialdemokraternas politik försvårar vårt arbete. Genom att öronmärka pengar för än det ena än det andra, minskar våra möjligheter att öka de medel, som de facto går ut till skolorna och gör direkt nytta.

Vi vet att de som har bäst kunskap om hur pengar ska användas i verksamheterna är våra rektorer och skolområdeschefer. Vi hade velat lägga ut mer medel till dem att förfoga över och hade därför en allmän ramförstärkning.

Denna var större än den Socialdemokraterna har lagt. Deras förstärkning har redan till stor del bundits upp med fagra löften men med små möjligheter att faktiskt genomföra dem, då tiden är så kort tid som ett år och dessutom med oerhört kort startsträcka.

Vidare har de övertro till vad pengarna kan göra. Exempelvis öronmärker man sex miljoner kronor för minskade barngrupper. Problemet är att dessa inte kan göra så stor skillnad att vi i praktiken kan minska barngrupperna.

Anledningen till barngruppernas storlek är i första hand inte en penningfråga utan främst en lokalfråga. När de förskolor vi behöver för verksamheten är klara kan vi lättare fördela barngrupperna på bästa sätt för att ytterligare öka kvalitén.

Dessutom har fullmäktige gett förvaltningen ett uppdrag att utreda en rad punkter. När vi granskar dokumentet upptäcker vi att mycket redan har fångats upp i verksamhets- och utvecklingsplanen för BUN/BUF samtidigt som det är ett uppdrag som staten redan kräver att vi genomför.

Man kan fundera över varför S tycker att vår administration ska belastas med än mer utredning när vi redan följer dessa frågor i nämnden.

Har de så lågt förtroende för nämnden, där de själva är enskilt största parti, att de inte tror att vi klarar av det uppdrag, som vi redan har i form av huvudmannaskapet för våra kommunala grundskolor?

Lovisa Aldrin (L)

ordförande BUN

Pehr Magnusson (M)

ledamot BUN

Peter Uppman (C)

ledamot BUN

Micke Glans (KD)

ledamot BUN

Catrin Stagh (L)

ledamot BUN

Simon Lindgren (M)

ledamot BUN

Jessica Geijer (C)

ersättare BUN

Anki Danielsson (L)

ersättare BUN

Kerstin Nordholm (M)

ersättare BUN