Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”För oss socialdemokrater  är jobben grundbulten för ett starkt samhälle och alla som kan jobba ska jobba.” Bild: Jari Välitalo
”För oss socialdemokrater är jobben grundbulten för ett starkt samhälle och alla som kan jobba ska jobba.” Bild: Jari Välitalo

Socialdemokraterna sätter Halmstads välfärd först

Pengar ska inte läggas på hög när kommunen står inför stora utmaningar och verksamheterna länge behövt mer resurser. Då prioriterar vi välfärd, jobb och trygghet. Det skriver socialdemokraterna Krissi Johansson och Stefan Pålsson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Halmstads välfärd behöver stärkas efter att i över ett års tid ha utmanats av pandemin. I Socialdemokraternas budgetförslag prioriterar vi därför förstärkningar till välfärd, jobb och trygghet. I vårt förslag är alla besparingar på verksamheterna borttagna under 2022 och därefter kraftigt minskade. Det är ett måste för att lyckas med den återstart som Halmstad behöver.

Många sociala utmaningar har förvärrats under pandemin. Vi ser bland annat att missbruk, våld i nära relationer och otrygghet har ökat. Välfärden måste stärkas för att motarbeta detta och vi gör därför stora satsningar på socialtjänsten. Utöver det ger vi också mer medel till ökade trygghetsinsatser inom kommunens samarbete med polisen. Alla har rätt att känna sig trygga i Halmstads kommun.

För oss socialdemokrater är jobben grundbulten för ett starkt samhälle och alla som kan jobba ska jobba. Arbetslösheten måste minska och vi föreslår mer pengar till att få fler människor i arbete än vad minoritetsstyret gör. Fler i arbete är en förutsättning för att kunna stärka välfärdssamhället.

Allt fler blir äldre och en trygg ålderdom är en rättighet. Därför ger vi mer medel till hemvårdsnämnden för att kunna säkerställa detta även i framtiden.

Att barn och unga får en bra start i livet är avgörande och växande psykisk ohälsa bland unga är ett stort problem. Därför är vår tidigare satsning på elevhälsan även med i årets budget. Med slopade besparingar och tidigare budgeterade medel för förebyggande arbete kan skolan skala upp de långsiktiga insatserna. I vår budget slår vi fast att Vallåsskolan ska ägas av kommunen, inte ett privat företag som alliansminoriteten föreslår.

Många av Halmstads kommuns medarbetare har blivit hårt prövade under pandemin. Sjukfrånvaron har ökat, vilket är en oroväckande trend. Vi avsätter extra medel till riktade insatser för att minska sjuktalen. Att jobba inom Halmstads kommun ska vara tryggt och personalen har rätt att må bra på jobbet.

Centrum har under en tid lidit av sviktande besökarantal och vi ser ett stort behov av att utveckla stadskärnan. Vi avsätter medel för att rusta upp Bastionen samt renovera både Lilla och Stora torg. Därtill ger vi i uppdrag att anställa en centrumsamordnare som ska arbeta med centrumutvecklingen tillsammans med näringslivet.

Halmstads kommuns klimatavtryck måste minska och vi har också gett i uppdrag att planera för Halmstads kommuns första klimatneutrala bostadsområde. En annan viktig investering i budgeten är förbättrad laddinfrastruktur.

Halmstads kommun har ett bra ekonomiskt läge och vi prioriterar att fördela pengar ute i verksamheter som verkligen behöver det. Pengar ska inte läggas på hög när kommunen står inför stora utmaningar och verksamheterna länge behövt mer resurser. Då prioriterar vi välfärd, jobb och trygghet. Det är vad som bygger ett samhälle starkt och det som krävs för en återstart av Halmstad.

Krissi Johansson (S)

kommunråd

Stefan Pålsson (S)

kommunråd