Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Ett demokratiskt samhälle bygger på att alla barn och elever ges likvärdiga möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden.” Bild: Alexandra Nordwall
”Ett demokratiskt samhälle bygger på att alla barn och elever ges likvärdiga möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden.” Bild: Alexandra Nordwall

Sluta experimentera med barnens skolgång

Vi vill ge lärarna mer tid med eleverna. Genom exempelvis fler resurspedagoger kan de lärare vi har lägga mer av sin tid på undervisningen. Det skriver Amina Boulaabi (MP) som kandiderar till fullmäktige i Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Svensk skola har blivit ett experiment på bekostnad av våra barns utbildning. Miljöpartiet är djupt oroliga över vilket samhälle vi kommer få om vi låter den här utvecklingen fortsätta.

Så länge elever går ut grundskolan utan behörighet till gymnasieskolans nationella program är det direkt oekonomiskt att inte varenda skattekrona avsedd för skolan stannar i skolan. Det handlar inte minst om en långsiktig investering i våra barns framtid men också om en samhällsekonomisk vinst i form av ökad produktion och fler i arbete.

Friskolereformens tanke var god: Att kunna välja en pedagogik som passar barnet bra. Men det blev fel i praktiken.

Nu dominerar aktiebolag som riktar in sig på att rekrytera de mest lönsamma eleverna och på så vis segregerar våra barns skolor.

Miljöpartiet står redo att stoppa vinsterna i skolan. Problemet? Borgerliga partier går hellre aktieägarnas intressen och gömmer sig bakom ord som konkurrenskraft och valfrihet. Varken konkurrensen eller valfriheten får gå före rätten till utbildning. Barnens rätt till utbildning inskränks av dålig kvalitet i undervisning och otjänligt kösystem. Du får välja men de har inte plats för ditt barn. Du får välja men de saknar personal och går på knäna.

En förutsättning för en jämlik skola är att resurserna fördelas utifrån elevernas behov, i synnerhet där behoven är störst. Skolor med tuffare förutsättningar behöver helt enkelt mer resurser. Först då kan skolsegregationen minska och en likvärdig skolgång bli möjlig.

Vi vet att lärarbristen är ett av skolans största problem och skolor med störst utmaningar har svårast att rekrytera behöriga och erfarna lärare.Vi vill därför stärka kommunens insatser för kompetensutveckling. Om skolan ska vara bra för alla barn måste kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och specialpedagogik öka. Vi vill både stärka och anställa fler speciallärare och specialpedagoger men också utveckla elevhälsa samt ge vanliga lärare möjligheten att lära sig specialpedagogiska verktyg, så att de kan anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov.

Vi vill ge lärarna mer tid med eleverna. Genom exempelvis fler resurspedagoger kan de lärare vi har lägga mer av sin tid på undervisningen. Genom mindre barngrupper i både förskola och skola får förskolepedagogerna och lärarna mer tid med eleverna och större fokus på kvalitet i undervisningen. Det är också en fråga om god arbetsmiljö med färre sjukskrivningar och mindre stress. Det är insatser som sammantaget lockar fler att utbilda sig, fortbilda sig, stannar kvar i skolan men också ser skolan som en arbetsplats som ger mervärde och meningsfullt yrkesliv.

Ett demokratiskt samhälle bygger på att alla barn och elever ges likvärdiga möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Faktorer som bostadsort, familjebakgrund, kön och etnicitet får aldrig avgöra skolgångens kvalitet. Skolan får inte bli ett integrationsprojekt och föremål för experimenterande. Däremot ska pedagogiken och arbetsmiljön anpassas och utformas så att det främjar en lärmiljö där barn, elever och pedagoger trivs och utvecklas med sin fulla potential och utifrån sin förmåga.

Runt om i kommunen arbetar lärare hårt för att skapa en trygg och lustfylld skolgång för våra barn. De ska få arbetsro och förutsättningar att göra barn och ungas skolgång till en likvärdig och trygg start i livet.

Jag och Miljöpartiet tänker kämpa för varenda unge ska få sina behov tillgodosedda och hela sin skolgång likvärdig!

Amina Boulaabi (MP)

kommunfullmäktigekandidat Miljöpartiet de gröna i Halmstad