Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"I Särdal, sätt stopp för ny bebyggelse på havssidan om kustvägen och låt inte siktdjupet förstöras av sammanhållen bebyggelse.” Bild: Jörgen Alström

Skydda Steninge och Särdal innan de förstörs

Nu är man i full fart med att vilja förstöra det sista öppna landskapet som finns kvar av Halmstads kuststräcka, det mellan Haverdal och Steninge. Det skriver Flemming Norrgren.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Halmstad är en kommun som har mycket gratis i kraft av sitt läge och som regionssäte. Stadig tillväxt, ett bra näringsliv och bra kommunikationer till centra som Göteborg och Köpenhamn. Däremot kan man fråga sig hur kommunen förvaltat sitt pund när det gäller mer immateriella värden.

Redan för 50 år sedan lyckades man att förstöra stora delar av stadskärnan och man kan bara tänka sig hur än mer attraktivt Halmstad stad varit, om man värnat citybebyggelsen.

Nu är man i full fart med att vilja förstöra det sista öppna landskapet som finns kvar av kommunens kuststräcka, det mellan Haverdal och Steninge. Kustvägen är ju märkt som vacker väg med bruna skyltar vid E6, men för Halmstads del är det bara relevant för den nordligaste delen där ett levande jordbrukslandskap öppnar sig ner mot vacker havsutsikt med sparsam bebyggelse.

Till skillnad från den bombmatta av hus, som ligger mellan Tylösand och Vilshärad och uppförandet av nya villor utan några som helst krav på anpassning till landskap eller byggnadstradition.

Kvar finns nu ett område som varit relativt fredat. Från Skallen i Haverdal till kommungränsen i Steninge där slätt övergår i hav och med fina siktdjup från kustvägen. Det finns oerhört vackra strövområden, fina naturreservat och en i huvudsak lågmäld och anpassad bebyggelse. Men nu vill framförallt socialdemokrater och moderater i sina betongtraditioner ändra på tingens ordning. Man vill släppa fram bebyggelse som förstör siktdjupet i Särdal och tillåta ett bostadsområde med många inklämda villor och flerfamiljshus på små tomter i Steninge.

Kommunens byggnadsnämnd har redan gjort tveksamma ingrepp när man accepterade en skola som i relation till landskapet har en misslyckad arkitektur att ta plats i ett känsligt område.

Nu projekteras för två nya sår i landskapet. Tänk om innan dessa tas vidare från ritbord till verklighet, båda gränsar till ett naturreservat. Det område som projekteras i Steninge för ett 60-tal hus på små tomter är inte i samklang med omgivningarna.

Minska i stället kraftigt ner antalet hus som ska byggas på området, med tillräckligt stora tomter i relation till närområdet, ställ krav på arkitektur som passar omgivande miljö. Flera hundra människor har uttryckt sitt missnöje redan.

I Särdal, sätt stopp för ny bebyggelse på havssidan om kustvägen och låt inte siktdjupet förstöras av sammanhållen bebyggelse. Detta projekt står i strid mot översiktsplanen och för några år sedan avslogs liknande planer i närheten av det nu aktuella området.

Det är hög tid att bättre balansera behovet av en fungerande samhällsstruktur med en större betoning av estetik och god arkitektur innan Särdal och Steninge förstörs.

Bevara höga naturvärden, slå vakt om en fortsatt långsam och försiktig utbyggnad innan de fina kustsamhällen som finns kvar är förvanskade. Större byggnadsprojekt realiserade med industriella principer kommer aldrig att ge något positivt till ett av västkustens vackraste områden.

Flemming Norrgren

mottagare av Halmstad kommuns arkitekturpris 2007