Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Titta på skolbyggnaden, är den ändamålsenlig för verksamheten? Finns det ett grupprum till varje klassrum för möjlighet till avskildhet för egna uppgifter?” Bild: Gorm Kallestad
”Titta på skolbyggnaden, är den ändamålsenlig för verksamheten? Finns det ett grupprum till varje klassrum för möjlighet till avskildhet för egna uppgifter?” Bild: Gorm Kallestad

Skolans problem – mycket snack och lite verkstad

På låg- och mellanstadiet behöver eleverna ha egna bänkar där de kan förvara sina böcker och övrig utrustning så de slipper springa runt i klassrummet Det skriver Elisabeth Rydén, som här ger flera förslag på hur dagens skola kan förbättras.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Under alliansstyret tog Jan Björklund ansvar för skolan. Litade han inte på examensbevisen som utbildade lärare hade med sig från universitet och högskolor? Behövde de kontrolleras?

Mycket pengar satsades på att ge lärarna legitimation på en utbildning där de redan tagit examen med behörighet att undervisa.

Lärarna ska kunna göra karriär i skolan menade Björklund och införde förstelärartjänster. Det är väl främst eleverna som ska göra karriär i skolan! Förstelärarsatsning – ett ogenomtänkt beslut. Hellre en satsning på fler pedagogiska ledare.

Som läget är nu kan försteläraren ha bra idéer men är inte chef och får inte fatta beslut. Björklunds satsningar har inte förbättrat situationen i skolan, varken för elever eller för lärare.

För att förbättra skolan är det lika bra att börja från början. Titta på skolbyggnaden, är den ändamålsenlig för verksamheten? Finns det ett grupprum till varje klassrum för möjlighet till avskildhet för egna uppgifter? Ett stöd- och spetsrum? Kanske lika bra att gå igenom arkitektens ritning en gång till. Lokalerna är viktiga.

Vuxna personer som är på konferens klarar att sitta några dagar jämte varandra vid ett konferensbord (60x120 cm), men stackars elever som måste trängas nio år i skolan vid ett konferensbord. På låg- och mellanstadiet behöver eleverna ha egna bänkar där de kan förvara sina böcker och övrig utrustning så de slipper springa runt i klassrummet till en lådhurts för att hämta utrustning. På högre stadier ett eget bord.

Produktion är det som genererar intäkter, så även i skolan, ju fler kunder desto högre intäkter. Produktionstakten behöver förändras. Läraren arbetar i produktion (undervisning) cirka hälften av sin arbetstid men tvingas att sitta på skolan heldag med alltför många arbetsuppgifter som egentligen inte hör till yrket.

Det saknas lärare. En skola med 100 lärare som ökar produktionstakten, det vill säga höjer undervisningen från 20 timmar i vecka till 25 timmar, får större möjligheter att ägna mer tid åt eleverna och hjälpa, stödja, utveckla. Givetvis ska läraren ersättas för utökningen, för kommunen blir det billiga timmar jämfört med att nyanställa kvalificerad arbetskraft som ändå inte finns att anställa.

Skolans lokaler står tomma största delen av dygnet, gör om schema, dela klassen, kör halvklass på förmiddag och eftermiddag helklass mitt på dagen, eller som det passar till respektive årskurs. Då får läraren möjlighet att i ett lugnare tempo ägna mer tid åt eleven.

Avskaffa den arbetsplatsförlagda tiden. Schemalägg möten med kollegor, rektor och när målsmän får ringa läraren för frågor. Anställ kontorspersonal som stöd till läraren för diverse arbetsuppgifter. Låt läraren genomföra för- och efterarbete när och där det passar hen

Tänk utanför boxen nu!

Elisabeth Rydén

pensionerad ekonom/lärare/rektor

Halmstad