Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Skolan i första hand en plats för lärande

Vi i Liberalerna vill att all lektionstid på kommunala skolor i Halmstad ska vara mobilfri. Det skriver kommunrådet Lovisa Aldrin (L).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt 7/9. Vi i Liberalerna vill att alla ska ha en möjlighet att följa sina drömmar. För att kunna göra det måste vi se till att skolan är en likvärdig plats. Utbildning är viktigt för att våra barn i framtiden ska kunna forma sina egna liv.

Vi ser därför att fokus på kunskap i skolan måste öka. Vi måste också vara tydliga med att skolan är en plats för lärande i första hand.

Många är de utredningar som visar på våra smarta telefoners negativa effekter på möjligheten att kunna fokusera. Många arbetsplatser förbjuder sina anställda att använda sig av privata telefoner på arbetstid då det tar mycket fokus från arbetet.

Vi vill vara tydliga, vi älskar ny teknik och allt det som den nya tekniken innebär. Men det betyder inte att det är positivt att elever använder sina privata telefoner i skolarbetet. Den nya tekniken ska vara pedagogiskt utformad och eftersom den svenska skolan är avgiftsfri ska även de hjälpmedel man behöver tillhandahållas av skolan.

I dag har rektorerna möjlighet att begränsa användandet av privata telefoner på skoltid men många lärare i kommunen vittnar om att det är svårt att samla in telefonerna vid lektionens start och att den processen tar mycket tid från just lektionerna. Därför vill vi i Liberalerna att all lektionstid på kommunala skolor i Halmstad ska vara mobilfri. Det har lyfts i Hallandsposten att detta är mot rådande lagstiftning men vi ämnar genomföra detta genom att ha riktlinjer till rektorerna men det kommer fortfarande vara varje enskild rektors beslut. Så gör IES (Internationella engelska skolan) och det har inte Skolinspektionen haft anmärkning på.

För att få en skola i världsklass måste vi också ha lärare i världsklass. Vi vill fortsätta se över lärarnas löner. Har du utbildat dig på högskola i fem år ska det märkas i plånboken.

För att våra duktiga lärare ska vilja vara lärare vill vi öka möjligheterna till kompetensutveckling. För att minska lärarnas arbetsbelastning vill vi anställa lärarassistenter som kan avlasta administrativa sysslor. För detta har Liberalerna tagit höjd i sitt budgetförslag och det skulle innebära 180 lärarassistenter till Halmstad.

Vidare vill vi ha mentorer till eleverna för att förebygga psykisk ohälsa och för att avlasta just lärarna. När lärarna har mer tid till att planera och bedriva undervisning är det lättare att tillgodose elevers individuella behov.

Utbildning och studiero är för viktigt för att slarvas bort, därför sätter vi skolan först.

Lovisa Aldrin (L)

kommunråd Halmstads kommun