Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

"Enligt Skolverkets mening får en resursskola bedrivas på exakt det sätt som Centrumskolan med framgång bedrivits under lång tid." Bild: Roger Larsson

Skolan borde utvecklas – inte avvecklas

Så länge inte alla skolor i Halmstads kommun har möjlighet att anpassa efter alla elevers specifika behov, så behövs Centrumskolan. Det skriver skolpersonalen med anledning av beskedet att Centrumskolan ska stängas.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I den bästa av världar kan alla elever vara i ordinarie skolmiljö. En del kan vara där med stöd eller i särskilda undervisningsgrupper. Vi vet att det finns bra lösningar på olika skolor i Halmstads kommun, men det fungerar inte för alla elever. För en del är behovet en liten skolenhet, med färre elever, hög personaltäthet samt gedigen kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder (NPF).

Centrumskolan har hittills haft tio–tolv platser, vilket vi vet inte räcker till för alla elever. I nuläget har vi fem elever på grund av att vi inte längre får ta emot nya. Det finns alltså i teorin just nu fem tomma platser. Vi vet att det finns flertalet elever som är i behov av en plats hos oss.

Vid terminens början fick vi veta att det tagits ett beslut att lägga ned Centrumskolan redan 2017. Detta var en fullkomlig nyhet för personal, föräldrar och även vissa ledamöter i barn- och ungdomsnämnden. Det vi fått veta är att en utredning ska göras angående hur stödet ska se ut för de elever som är i behov av särskilt stöd i hela kommunen, däribland Centrumskolan.

Det så kallade beslutet grundades på ett vitesföreläggande från Skolinspektionen, vilket sedan visade sig vara felaktigt. Var finns de protokoll som visat att Centrumskolan tagits upp till diskussion? Hur och på vilka grunder – förutom rädslan för vite – fattades det ett beslut om nedläggning och vilka var med och bestämde detta?

I en artikel i HP 12/10 uttalar sig Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, om att Centrumskolan inte har varit en resursskola i skollagens mening. Detta stämmer inte! Vi har varit en resursskola på plats sedan 2005 där eleverna kommit till oss från hela Halmstads kommun. Vi har haft ett centralt intag genom Kärnhuset, ett elevhälsoteam samt kontinuerlig handledning av psykologer och specialpedagoger med goda kunskaper inom NPF. Vad gäller skolbibliotek har vi haft möjlighet att använda oss av närliggande skolors bibliotek eller stadsbiblioteket.

Enligt Skolverkets mening får en resursskola bedrivas på exakt det sätt som Centrumskolan med framgång bedrivits under lång tid. Vidare i artikeln hänvisar Lovisa Aldrin till en rapport som tagits fram av barn- och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp. Läser man rapporten i sin helhet, så talar den betydligt mer för än emot behovet av resursskolor och vikten av att varje individ får det stöd den är i behov av.

Vi vill förtydliga att det här inte handlar om oss personal utan om eleverna. Vårt intresse ligger i elevernas tillgång till det stöd de behöver och enligt lag har rätt till.

Så länge inte alla skolor i Halmstads kommun har möjlighet att anpassa efter alla elevers specifika behov, så behövs Centrumskolan. Vi anser att det enda rätta är att utveckla i stället för att avveckla. Riv upp, gör om, gör rätt!

Personalen på Centrumskolan

Henning Nilsson

Martin Wildstam

Susanne Ekström

Ylva Bergkvist

Peter Svensson

Maria Olsson