Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Politiska löften får inte väga tyngre än själva stommen i samhället.” Bild: Roger Larsson
”Politiska löften får inte väga tyngre än själva stommen i samhället.” Bild: Roger Larsson

Skönmålningen av Hylte kommun måste upphöra

Hylte kommun ska vara en tillgänglig kommun där alla kan känna tillhörighet och tro på en bra framtid. Det skriver Stina Isaksson (SD) i debattserien Val 2022 Hylte.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Vi har en klar vision och en god framtidstro på att det med rätt prioriteringar går att vända den negativa trenden som kommunen befinner sig i. Det får vara slut med felsatsningar och verkningslösa satsningar som enbart försätter kommunen i en allt sämre ekonomisk situation.

Med fyra månader kvar till valet är det viktigt att ha rätt fokus och att tänka långsiktigt. Hylte kommun ska bli den bästa kommunen att bo och leva i, då måste prioriteringarna ligga kring våra kärnverksamheter. En väl fungerande skola, vård och omsorg, där vi har den personalen som verksamheten kräver. Det är så vi skapar en attraktiv kommun att vilja leva och bo i. Det måste finnas olika typer av boenden på alla kommunens orter och till rimliga kostnader.

Skolan ska inte vara en förvaringsplats av våra barn, skolan ska finnas där för alla elever och bereda varje elev det just den individen behöver för att utvecklas. Skola, vård och omsorg är områden som måste få kosta. Inom omsorgen är det i dag mycket ansträngt, vi ser att man behöver återgå till det schema som man hade tidigare inom omsorgen med färre helger, så att personalen får en chans till återhämtning.

Vi vill satsa på att utveckla äldrevården med trygghets- och serviceboenden av den gamla modellen. En annan viktig fråga är att rädda kvar Rydö skola, som vi vet att övriga partier kommer att vilja lägga ner efter valet.

I vår kommun finns många motorintresserade ungdomar, som inte alltid uppskattas av boende. Här skulle vi vilja se att man skapar en samlingsplats för de här ungdomarna att vara på, gärna i samarbete med föreningslivet.

Hylte kommun ska vara en tillgänglig kommun där alla kan känna tillhörighet och tro på en bra framtid. En kommun där funktionsvarierade kan känna tillhörighet, en trygg kommun för alla våra invånare.

Företagare måste också ha en enkel väg in för att kunna etablera sig i vår kommun, med så få steg som möjligt. Även befintliga företag måste kunna utöka sina verksamheter på ett enkelt och smidigt sätt. Fler utbildningar för att matcha de arbetstillfällen som finns i kommunen behövs för att våra företag ska kunna få tag i rätt kompetens och vi ska få ut fler i arbete.

Vi behöver också ha en väl utbyggd infrastruktur med kollektivtrafik, både mot Halmstad, Falkenberg och Gislaved.

Arbetslösheten i Hylte kommun sjunker nu mest i hela Halland, ändå sjunker inte kostnaden för ekonomiskt bistånd. 70 procent av våra långtidsarbetslösa i kommunen är födda utanför Europa. Tydligare och högre krav behöver ställas så att det inte lönar sig att vara hemma istället för att arbeta.

Handla i tid, att hela tiden vänta med nödvändiga renoveringar leder till otroligt stora merkostnader.

Hylte kommun har länge präglats av eftersatta fastigheter och VA-nät, fundamentala saker för att samhället ska fungera. Politiska löften får inte väga tyngre än själva stommen i samhället.

Det ska inte bara se bra ut utåt, det ska vara bra även när man skrapar på ytan. Skönmålningen av Hylte måste upphöra.

Stina Isaksson (SD)

Sverigedemokraterna i Hylte