Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Forskningen visar att effektiv självmordsprevention bygger på en kombination av många olika insatser.” Bild: Stina Stjernkvist/TT
”Forskningen visar att effektiv självmordsprevention bygger på en kombination av många olika insatser.” Bild: Stina Stjernkvist/TT

Självmorden utgör ett stort folkhälsoproblem

Samtliga sex kommuner i Halland saknar en övergripande plan för att förebygga självmord. Det skriver företrädare för organisationen Suicide Zero.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Coronapandemin fortgår med oförminskad kraft och nya rapporter om ökade klyftor i samhället avlöser varandra. Vi ser att antalet självmordslarm har ökat under 2020 och ideella organisationer runt om i landet vittnar om att fler än någonsin kontaktar deras hjälplinjer.

Samtidigt saknar samtliga sex kommuner i Halland en övergripande plan för att förebygga självmord. Det är helt oacceptabelt att kommuner saknar genomtänkta strategier, fasta budgetar och handlingsplaner för att fånga upp våra sköraste medmänniskor.

Socialstyrelsen har nyligen lagt samman information från dödsorsaksregistret med register från socialtjänsten. Undersökningen visar att 30 procent av alla män och 42 procent av alla kvinnor som dör i självmord har haft, många gånger långvarig, kontakt med socialtjänsten.

Larmen om de ökade klyftorna i samhället som en konsekvens av pandemin avlöser just nu varandra, senast i Oxfams rapport ”The Inequality Virus”. Det finns all anledning för kommunerna att ta höjd för fler människors behov av hjälp.

Kommunerna har dessutom unika möjligheter att arbeta med förebyggande insatser för alla medborgare. Att förebygga självmord handlar till exempel om att arbeta med psykisk hälsa i skolan eller insatser för att bryta social isolering bland äldre.

Forskningen visar att effektiv självmordsprevention bygger på en kombination av många olika insatser. I ett kommunperspektiv handlar det om att hela kommunen behöver involveras.

Vi vill se att alla de kommuner som ännu inte har kommit igång, skyndsamt påbörjar följande arbete:

• Politiskt ansvariga fattar beslut om att kommunen tar fram en kommunövergripande handlingsplan för det förebyggande arbetet.

• Den politiska ledningen behöver se till att resurser kopplas till de insatser som ska genomföras. Aktiviteterna ska vara en del av kommunens löpande arbete. Inga fler projekt tack.

• Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens samtliga förvaltningar samordnar sina självmordspreventiva insatser.

• Riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och agerande i situationen efter självmord tas fram till kommunens samtliga verksamheter.

Kommuner bör också säkerställa att samarbetet med frivilligorganisationerna utökas och stärks.

Självmorden utgör ett enormt folkhälsoproblem och den pågående coronapandemin gör situationen än mer kritisk. Lokala handlingsplaner är en helt nödvändig förutsättning för att 1 600 människor årligen i vårt land inte ska hamna i ett sådant lidande att de tar sina liv.

Ri ckard Bracken

generalsekreterare Suicide Zero

Marcus Eriksson

regionansvarig Västra Götaland-Halland Suicide Zero

Håkan Wester

volontär Suicide Zero, Halmstad

Ulrika Nehlmark

volontär Suicide Zero, Halmstad

Sara Schörling

volontär Suicide Zero, Onsala

Helena Selander

Volontär Suicide Zero, Varberg