Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Samverkan är nyckeln till framgång

De halländska kommunerna och Region Halland arbetar tillsammans för en fortsatt positiv utveckling av näringslivet. Det skriver sju näringslivschefer i Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

HP Debatt 3/6. Det halländska näringslivet växer och visar god lönsamhet. Det visar Region Hallands senaste uppföljning av det halländska näringslivets konkurrenskraft.

De halländska kommunerna och Region Halland arbetar tillsammans för en fortsatt positiv utveckling av näringslivet. Vårt arbete vägleds av Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020 och kommunernas näringslivschefer har stor samsyn kring att vi med gemensamma krafter kan fortsätta utveckla hela Hallands näringsliv.

Det gemensamma och långsiktiga näringslivsarbetet kommer att få ytterligare kraft med den nya regionala utvecklingsstrategi som just nu tas fram. Företagarnas perspektiv är viktigt i utvecklingsfrågorna. I början av året träffades därför företagare, kommunala tjänstemän och politiker för att diskutera framtiden för det halländska näringslivet och hur vi tillsammans tar oss an möjligheter och utmaningar. Essensen av dessa diskussioner blir inspel i strategin med sikte på 2035.

I det dagliga arbetet på de kommunala näringslivskontoren och på Region Halland finns det goda exempel på hur vi tillsammans skapar förutsättningar för ett fortsatt växande och lönsamt näringsliv i hela Halland. Vi möter företagarnas efterfrågan genom att samarbeta över kommungränserna. Finns det inte lämplig mark för en företagsetablering i den ena kommunen så erbjuds ofta mark i en närliggande kommun i stället.

Vi motarbetar inte varandra i Halland utan hjälps åt för att hela regionen ska utvecklas. Ett annat bra exempel är samarbetet inom besöksnäring och destinationsutveckling, där vi tillsammans skapar bilden av Halland och det vi erbjuder både svenska och utländska besökare.

Bemötande är viktigt! Vi utbildar och coachar kommunala tillsynspersoner och andra myndighetspersoner för att öka deras kunskap om företagarnas behov och hur vi kan jobba med ett bra bemötande av våra företagskunder. Flera kommuner arbetar med digitala lösningar som ska underlätta i kommunikationen med företagarna och på regional nivå arbetar vi bland annat med olika typer av företagsstöd.

Vi samverkar med olika myndigheter, exempelvis länsstyrelsen, för att öka kunskapen om företagens villkor och behov i Halland.

Vi arbetar med gemensamma krafter för ett livskraftigt och hållbart halländskt näringsliv. Precis som alla andra län har vi både möjligheter och utmaningar, men med gott samarbete och gemensam vägvisning banar vi väg för varandra och hela Halland.

Elinor Filipsson

näringslivschef, Kungsbacka kommun

Martin Andersson

näringslivsdirektör, Varbergs kommun

Jan Melkersson

vd Falkenbergs Näringsliv AB

Camilla Johansson

näringslivsansvarig, Hylte kommun

Lina Siljegård

tillväxtdirektör/vd Destination Halmstad

Peter Severin Larsson

näringslivschef, Laholms kommun

Ann-Mari Bartholdsson

näringslivschef, Region Halland