Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så klarar vi klimatmålet för transport

Ska Sveriges utsläpp från inrikes transporter minska 70 procent till 2030 kräver det en rad olika åtgärder. Det skriver Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Under 2018 ökade växthusgasutsläppen från inrikes transporter, exklusive flyget, med 0,5 procent. Det har fått många att undra om det överhuvudtaget är möjligt att nå målet på 70 procents minskning av utsläppen till år 2030 jämfört med 2010 som riksdagen beslutat om.

I min roll som nationell samordnare för Fossilfritt Sverige har jag haft dialog med flera nyckelaktörer. Den sammantagna bilden är att målet går att uppnå. Trots ökningen förra året har utsläppen totalt sett redan minskat med 18 procent sen 2010 och nu finns ett antal konkreta lösningar som är mogna för att introduceras. Strategin för att klarar trafikens klimatmål vilar på tre ben.

• Biodrivmedel. Via den nya bränslebyteslagen kan man med politiska beslut styra hur mycket biodrivmedel som ska blandas in i all bensin och diesel som säljs.

Vi behöver nu en storskalig inhemsk produktion av biodrivmedel. Den inventering som Fossilfritt Sverige gjort visar att olika drivmedelsproducenter i dagsläget sammanlagt planerar en produktion på cirka 35 TWh till år 2030. Det skulle räcka för att täcka behoven för den utsläppsminskning med 32 procent som vi bedömer kommer krävas från biodrivmedel till 2030.

• Elektrifiering. Enligt Volvo ska varannan bil de säljer år 2025 vara en elbil, och enligt andras bedömningar kommer i princip alla nya bilar gå på el år 2030. En sådan snabb utveckling skulle bidra med en utsläppsminskning med 15 procent och är nödvändig för att biodrivmedlen på sikt ska räcka till andra trafikslag.

• Transporteffektivt samhälle. Transporterna måste effektiviseras och bilkörandet i de större städerna minska. Exempelvis behöver konkurrenskraften för järnväg och sjöfart förbättras så att de kan ta en större andel av godstransporterna. Det gäller även att få fart på smartare mobilitetslösningar där cykel, attraktiv kollektivtrafik, och bildelning är viktiga inslag.

Om alla dessa tre delar går i lås skulle Sveriges utsläpp från inrikes transporter kunna minska till och med mer än 70 procent till 2030 men det kräver att viktiga beslut fattas i närtid:

• Besluta om en reduktionsplikt till cirka 50 procents minskning av växthusgaser till 2030, samt besluta om kurvans utseende.

• Regeringen bör fastställa en planeringsram för andelen sålda laddbara bilar i Sverige, med förslagsvis 90 procent 2030.

• Ge Energimyndigheten ansvar att ta fram en strategi som garanterar att det finns laddstationer i hela Sverige, stöd som hjälper småhusägare, bostadsrättsföreningar och hyreshusbolag att kunna ladda hemma, samt förstärka elnätet där så behövs.

• Inför den norska modellen av stadsmiljöavtal där staden lovar begränsad transportvolym i utbyte mot statliga pengar för att utveckla smarta mobilitetslösningar och öka budgeten för detta med en miljard kronor i ett första steg.

• Inför ett mer träffsäkert reseavdrag som inte subventionerar biltrafiken runt de större städerna utan riktas mer till landsbygden.

Svante Axelsson

nationell samordnare för Fossilfritt Sverige