Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi måste ge personal och pensionärer ökat inflytande. Det är de som kan verksamheten bäst, skriver Willy Schütt (V), ledamot i hemvårdsnämnden. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Vi måste ge personal och pensionärer ökat inflytande. Det är de som kan verksamheten bäst, skriver Willy Schütt (V), ledamot i hemvårdsnämnden. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Så kan vi möta de stora utmaningarna inom äldreomsorgen i Halmstad

Vi måste ge personal och pensionärer ökat inflytande. Det är de som kan verksamheten bäst, och som har många av de lösningar som behövs för att Halmstad ska kunna bibehålla sin relativt goda äldreomsorg, skriver Willy Schütt (V), ledamot i hemvårdsnämnden.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Halmstads äldreomsorg står inför stora utmaningar. Fram till 2050 väntas gruppen 80+ öka med 75 procent. Detta är fantastiskt positivt, men ställer också stora krav på framtidens äldreomsorg. Samtidigt som gruppen äldre ökar väntas andelen människor i arbetsför ålder att minska.

Detta leder troligtvis till minskade ekonomiska resurser och till problem att rekrytera kompetent personal.

Hur tänker vi då klokt till detta i framtiden?

Vänsterpartiet menar att de förebyggande insatserna måste utvecklas. Fysiska och sociala aktiviteter för att motverka ensamhet och psykisk ohälsa är av största vikt för att äldre ska kunna hålla sig friskare långt upp i åldrarna. Vitala äldre som i stor utsträckning kan klara sig utan äldreomsorg är positivt för äldreomsorgen och naturligtvis det bästa för den enskilde pensionären.

Anhöriga som väljer att vårda en anhörig, ofta kvinnor, måste få större möjligheter till avlastning för att orka. Det handlar till exempel om utökat stöd vid korttidsboende/växelvård och avlösarservice. Det handlar också om att kommunen på andra sätt ska erbjuda anhöriga stöd. Anhörigvårdares behov av stöd måste tillgodoses då de är ett viktigt komplement till den kommunala omsorgen.

Det blir fler sjukvårdsuppgifter i äldreomsorgen. Undersköterskornas arbetsuppgifter behöver renodlas till vård och omsorg. Utförandet av serviceinsatser såsom städ, tvätt och inköp bör i möjligaste mån lösas på andra sätt. E-handel, trygghetskameror och andra tekniska lösningar måste utnyttjas där det går för att frigöra personalresurser.

Människor med funktionsnedsättningar och andra grupper som står långt från arbetsmarknaden måste ses som en resurs vi har nytta av för att klara framtida utmaningar. Varför inte, som i exempelvis Landskrona, som en arbetsmarknadsåtgärd starta ett tvätteri i kommunal regi som samverkar med hemtjänsten!?

Vi måste ge personal och pensionärer ökat inflytande. Det är de som kan verksamheten bäst, och som har många av de lösningar som behövs för att Halmstad ska kunna bibehålla sin relativt goda äldreomsorg.

Vi kan inte tillåta att våra skattepengar går till vinster i vårdföretag. Skattepengar ska gå till verksamheterna. Därför måste Lagen om valfrihet, LOV, avskaffas i Halmstad. Privat verksamhet med "fri etableringsrätt" gör att kommunal budget och planering sätts ur spel. Äldreboende ska kunna erbjudas i alla delar av kommunen, exempelvis i Getinge.

Regeringens politik med skattesänkningar för höginkomsttagare och mindre pengar till välfärden måste upphöra!

Willy Schütt (V), ledamot i hemvårdsnämnden