Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Halmstads kommun har cirka 1400 hektar ekonomiskog, 339 hektar naturreservat och 1 500 hektar så kallade naturparker. För jämförelse rör det sig om 4 627 fotbollsplaner i yta.”  Bild: Fredrik Sandberg/TT
”Halmstads kommun har cirka 1400 hektar ekonomiskog, 339 hektar naturreservat och 1 500 hektar så kallade naturparker. För jämförelse rör det sig om 4 627 fotbollsplaner i yta.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

Så kan Halmstads skogsförvaltning bli ansvarsfull

Det är oroväckande att Halmstads skogsförvaltning inte sköts på ett ändamålsenligt och från en ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det skriver sverigedemokraterna Lars Larsson, Joakim Svensson och Ludvig Andersson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Nyligen uppdagades de skenande bristerna i Halmstads kommuns skogsförvaltning. Den externa granskningen som kommunrevisionen har beställt av PWC visar på brister med allt från styrning, internkontroll över intäkter och utgifter, till den årliga uppföljningen av skogsvården.

Detta visar på att kommunen, och i synnerhet teknik- och fritidsnämnden samt fastighetsnämnden, har misslyckats med att ta vara på våra gemensamma tillgångar.

Halmstads kommun har cirka 1400 hektar ekonomiskog, 339 hektar naturreservat och 1 500 hektar så kallade naturparker. För jämförelse rör det sig om 4 627 fotbollsplaner i yta. Kommunen har således ansvar för en viktig del av kommunens areal.

Det är därför oroväckande när granskningen konstaterar att skogsförvaltningen inte sköts på ett ändamålsenligt och från en ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi sverigedemokrater har länge var skeptiska till implementeringen av tillitsbaserad styrning och politikens ovilja att peka med hela handen. Vi ser nu konsekvenserna av att ansvarsfördelningen mellan politiken och förvaltningsorganisationen har blivit otydlig. För att motverka detta krävs det tydligare politisk styrning, en genomgång av nämndernas reglementen och en återgång till en mer traditionsenlig styrmodell.

Vidare vill vi ta lärdomar av de kommuner där sverigedemokraterna styr så som Sölvesborg och Hörby för att lyfta in aspekter från deras arbete med en starkare politisk samt demokratisk styrning.

När det kommer till den aktuella frågan, nämligen skogsförvaltningen så borde ekonomiskogen föras över till ett av de kommunala bolagen. Det rimligaste alternativet är Halmstads energi och miljö AB (HEM), som borde driva skogsförvaltningen utefter marknadsprinciper med målet om att utifrån en hållbar skogsvård generera intäkter åt kommunen.

När det kommer till den skyddsvärda skogen bör detta läggas under den framtida teknik- och fastighetsnämnden med tydligare reglemente och med uppgiften att bevara våra naturparker och naturreservat för framtida generationer.

Problematiken är tyvärr bara en i raden av tydliga brister som uppdagats kring kommunens organisation och styrmodell. Därför vill vi att man under nästa mandatperiod genomför nödvändiga förändringar av kommunens organisation för att klarlägga ansvarsfördelningen och för att göra den politiska styrningen starkare och tydligare.

Lars Larsson (SD)

ordförande SD Halmstad

Joacim Svensson (SD)

gruppledare SD Halmstad

Ludvig Andersson (SD)

tidigare kommunrevisor