Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vattenkälla. Fylleåns dalgång och vattendomen i Torvsjön/Fylleån är två platser som Hjärta för Halmstad vill utnyttja bättre för att säkra dricksvatten åt Halmstadborna. Bild: Jari Välitalo
Vattenkälla. Fylleåns dalgång och vattendomen i Torvsjön/Fylleån är två platser som Hjärta för Halmstad vill utnyttja bättre för att säkra dricksvatten åt Halmstadborna. Bild: Jari Välitalo

Säkra Halmstads framtida vattenförsörjning

Genom minskade läckage i ledningar samt bättre utnyttjande av Sennans dalgång och andra grundvattentillgångar kan Halmstads vattenförsörjning säkras. Det skriver företrädare för Hjärta för Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Återkommande de senaste åren har varit varningar om låg grundvattennivå och bevattningsförbud. Vad kan vi göra åt problemet? Vår kommun växer och klimatförändringarna gör att vi troligtvis kommer att få leva med detta även framledes.

Idag förespråkas av flera partier ett avtal för Halmstad och Laholm där vatten från Bolmen kan vara en lösning för vår dricksvattenförsörjning. Så kan det säkert vara men det är en lösning på lång sikt som dessutom är väldigt kostsam. Kostnaden beräknas till cirka en miljard kronor.

Vad kan vi göra mer? Grundvattentäkten i Sennans dalgång förser idag kommunerna med dricksvatten. Anläggningens kapacitet är mycket större i förhållande till vad som produceras idag. Genom komplettering och utbyggnad av den befintliga grundvattentäkten kan den utnyttjas maximalt. Ledningar och vattenverk finns redan på plats. Idag är uttaget av vatten begränsat av en vattendom, man borde undersöka om denna går att komplettera och utöka.

Det kan även finnas andra möjligheter:

  • Outnyttjad grundvattentillgång i Isälvavlagringarna vid Boarpsbäcken, omedelbart söder om Sennans samhälle.
  • Utbyggnad av infiltration i Eldsberga samt utnyttja den befintliga vattendomen i Torvsjön/Fylleån.
  • Inventera och bygga ut grundvattentillgångarna i Fylleåns dalgång i höjd med Simlångsdalen.

På detta sätt kan vi kraftigt öka mängden dricksvatten till kommunerna och framför allt i en nära framtid. Med en folkökning på tusen personer per år i trettio år borde detta räcka. Då finns det gott om tid att se över behovet och planera för framtiden.

Den stora fördelen med detta sätt att förstärka vattentillgången, inte minst med tanke på VA-abonnenternas ekonomi, blir att kunna skjuta på en stor och mycket kostsam investering i kanske 30 år.

Vattenförlusterna på grund av läckage på ledningsnätet uppgår för närvarande till cirka 15–20 procent, vilket motsvarar cirka hälften av vattenproduktionen i Halmstads kommuns största vattentäkt i Sennan. Det finns numera effektiva sätt att systematiskt inventera och åtgärda läckande ledningar. Detta arbete bör prioriteras och påbörjas omedelbart.

Alliansen med Moderaterna vid rodret har haft flera mandatperioder på sig att säkra vattenförsörjningen för våra kommuninvånare. Vad har hänt? Ingenting!

Ann-Charlott Mankell

Michael Jönsson

Ulf Petersson

Mats Hansen

Hjärta för Halmstad