Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"I vår kommun är vi stolta över att ha ett rikt näringsliv, som också är mycket beroende av kommunen. Därför vill vi se att det blir en ännu mer lösningsinriktad serviceorganisation inom kommunen.” Bild: Jonatan Gernes

Säkerställ Laholms ekonomi med en långsiktig planering

Vi vill ha fler trygghetsboenden och vi vill att kommunen fortsätter att utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer och hedersvåld. Det skriver Jörgen Nilsson (KD) i debattserien Val 2022 Laholm.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

För oss kristdemokrater är människorna och landsbygden i fokus i vår valplan. Vi står fast vid att barnomsorg och förskola behöver genomgå förändringar. Kommunen måste bli bättre på att lämna ut information till familjerna om vilken pedagogisk omsorg som finns att erbjuda, både i privat- och kommunal regi.

För barn som är tre år eller yngre och som behöver förskoleplats, ska barngrupperna inte vara större än tolv barn. Detta för att barn och personal ska få en lugnare miljö. Elever ska kunna träffa skolsköterskan samma dag. Vi är redo att införa en elevhälsogaranti.

Inom äldreomsorgen vill vi införa samtalsstöd, där utbildad personal ska vara tillgänglig om oron tränger sig på. Vi vill också att fler personal anställs, så att vi kan behålla kontinuiteten och för att personalen ska ha möjlighet till återhämtning. Vi vill ha fler trygghetsboenden, som ger fler mötesplatser för äldre.

Vi vill att kommunen fortsätter att utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer och hedersvåld. För människor som utsätts för våld i nära relationer, vill vi att det ska finnas jourhjälp, som kan stötta och hjälpa. Detta kan med fördel ske i samverkan med civilsamhället, ett brottsofferstöd skilt från socialtjänsten.

Vi vill också utveckla Laholm till en ännu mer attraktiv kommun genom en upprustning av stadsparkens lekplats och utveckla den till en temalekplats anpassad för alla åldrar, dit hela familjen vill åka. Vi vill också att det ska finnas utegym intill Laholms kommuns lekplatser, där det finns möjlighet till rörelseglädje oavsett generation.

När nya bostadsområden planläggs vill vi att kommunen tittar extra på aktivitetsytor. Våra stränder ska också vara tillgänglighetsanpassade för alla. Vi vill att det ska finnas strandmattor så att det gör det möjligt att köra rullstol ner till havsstranden.

Goda kommunikationer är viktiga för Laholms kommun. Därför är spårbunden trafik på Markarydsbanan högprioriterad och bör startas upp så fort som möjligt.

I en levande landsbygd behövs det bra vägar, både för bil och cykel, vägar som är fria från potthål. Belysning på cykelvägar, som ska skapa trygghet i vår kommun. Den småskaliga vattenkraften ska uppmuntras och värnas om för att säkerställa vår elproduktion.

I vår kommun är vi stolta över att ha ett rikt näringsliv, som också är mycket beroende av kommunen. Därför vill vi se att det blir en ännu mer lösningsinriktad serviceorganisation inom kommunen. Handläggningstider för bygglov och tillståndsansökningar tar för lång tid. Därför vill vi införa en servicegaranti med tydliga besked om vad det kan bli för konsekvenser för kommunen om garantin inte uppfylls.

Kommunens ekonomi måste säkerställas genom en långsiktig ekonomisk planering. Vårt förslag är att fastigheter som kommunen inte behöver skall avyttras på ett finansiellt ansvarsfullt sätt. Renovering av kommunens lokaler för kärnverksamheter respektive nybyggnation ska prioriteras.

Jörgen Nilsson (KD)

Kristdemokraterna Laholm