Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

För hyresrättens framtid är det nödvändigt att hyran utvecklas i takt med kostnaderna. Annars är det tyvärr hyresgästerna som kommer att drabbas i form av neddragningar på allt som inte är akut och nödvändigt att genomföra, skriver Per Arbin. Bild: TT/arkiv
För hyresrättens framtid är det nödvändigt att hyran utvecklas i takt med kostnaderna. Annars är det tyvärr hyresgästerna som kommer att drabbas i form av neddragningar på allt som inte är akut och nödvändigt att genomföra, skriver Per Arbin. Bild: TT/arkiv

Rimlig hyresutveckling i Halmstad nödvändig för hyresrättens framtid

Nödvändigt att hyran utvecklas i takt med kostnaderna.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Den ekonomiska krisen pressar hela samhället. Det gäller såväl hushåll som företag och inte minst fastighetsbranschen. Under de senaste åren har fastighetsföretagens räntekostnader stigit med flera hundra procent. Kostnaderna kommer fortsätta att öka. Inte bara finansieringskostnaderna utan även driftkostnader där många fjärrvärmebolag aviserar ytterst kännbara höjningar.

Vi är fullt införstådda med att vi alla behöver dela på ansvaret för att framtidssäkra hyresrätten. Det är därför bra att vi som parter på hyresmarknaden redan förra året kom överens om vilka faktorer som ska ligga till grund för hyresutvecklingen. En modell som vi nu gemensamt utvärderat och utvecklat inför årets hyresförhandlingar tillsammans med Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. Det är en styrka att parterna är överens om grunderna för hyresutvecklingen. Det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra lokala förhandlingarna med samma utgångspunkt och som borde innebära att förhandlingarna borde gå snabbare att avsluta i år. Det gynnar både hyresgäster och fastighetsägare när det blir enklare att förutse kostnadsutvecklingen.

I vår gemensamma modell är Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna överens om hur kostnadsutvecklingen för förvaltning av hyresrätter ska beräknas. De senaste tre åren har kostnaderna för fastighetsbolag med hyresrätter ökat med 14,1 procent. Med den siffran speglar inte helt fullt ut kostnadsökningen, utan fastighetsföretagen har redan tagit en stor del av kostnaderna.

Samtidigt har och fortsätter hyresgästerna att vara relativt sett skyddade. För en normalstor bostadsrättstrea har boendekostnaderna inte sällan ökat tio gånger mer än för en hyresrätt. Även med en större hyreshöjning är tidigare år kommer hyresvärden att ta den största delen av kostnaderna. En hyreshöjning i nivå med förra året eller högre är också något som en betydande majoritet av hyresgästerna förväntar sig och som sex av tio också uppger att de har lätt att klara ekonomiskt enligt en undersökning Novus gjort på uppdrag av Fastighetsägarna.

För hyresrättens framtid är det därför nödvändigt att hyran utvecklas i takt med kostnaderna. Annars är det tyvärr hyresgästerna som kommer att drabbas i form av neddragningar på allt som inte är akut och nödvändigt att genomföra, när åtgärder som bidrar till trivsel och nöjdhet skjuts på framtiden eller inte genomförs alls.

Vi är övertygade om att hyresrätten har en fortsatt viktig roll att spela: Inte bara för att erbjuda ett attraktivt hem för många, utan också på arbetsmarknaden genom att vara ett flexibelt boende som underlättar för flytt till jobb och studier.

För att fastighetsbolag ska kunna fortsätta att investera i hyresrätter i Halmstad och erbjuda bra boende behövs en fungerande hyresutveckling. Med vår gemensamma modell för hur hyresförhandlingarna ska bedrivas är vi övertygade om att vi skapar förutsättningar för en utveckling som gynnar hyresrätten. Där fastighetsbolag kan fortsätta att investera och där hyresgästerna får en förutsägbar och rimlig kostnadsutveckling. Det är vårt utgångsläge nu när årets lokala förhandlingar inletts och det är så vi gemensamt tar ansvar för hyresrättens utveckling.

Per Arbin

ansvarig näringspolitik

Fastighetsägarna Halmstad