Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Det finns inget krav i plan- och bygglagen på utrymme för motion och idrott, vilket innebär att idrottsanläggningar och idrottsmiljöer inte alltid inkluderas när nya bostadsområden byggs eller befintliga områden förtätas.” Bild: Jari Välitalo
”Det finns inget krav i plan- och bygglagen på utrymme för motion och idrott, vilket innebär att idrottsanläggningar och idrottsmiljöer inte alltid inkluderas när nya bostadsområden byggs eller befintliga områden förtätas.” Bild: Jari Välitalo

RF-SISU Halland kraftsamlar för idrotten i Halland

RF-SISU Halland tror på en hälsosam och aktiv livsstil, och idrottsanläggningar och samhällets miljöer spelar en avgörande roll för att uppnå detta. Det skriver Anders Bengtsson, ordförande för RF-SISU Halland, och distriktidrottschef Sandra Hidgård.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Den 8 september kommer en viktig konferens att äga rum i Halland, med syftet att stärka idrotts- och motionsmöjligheterna i regionen. Konferensen "Plats för Idrott" bjuder in kommunala och regionala beslutsfattare samt tjänstepersoner för att diskutera och ta fram strategier för att främja en hälsosam och aktiv livsstil bland invånarna.

RF-SISU Halland tror på en hälsosam och aktiv livsstil, och idrottsanläggningar och samhällets miljöer spelar en avgörande roll för att uppnå detta. Genom att skapa en miljö där alla har möjlighet att utöva idrott och motion kan vi förbättra hälsan och välbefinnandet för kommunens invånare och därigenom skapa en bättre framtid för Halland.

Genom samarbete kan vi skapa en miljö där alla invånare har möjlighet att utöva idrott och motion, vilket leder till en bättre framtid för hela regionen. För att kunna samordna funktioner och skapa goda förutsättningar för en mer aktiv vardag behöver idrott och fritid lyftas upp på den strategiska nivån och diskuteras mellan olika kommunala förvaltningar, mellan kommuner och även med regionen.

Det är genom samarbete och dialog som vi kan skapa de bästa förutsättningarna för invånarna att vara fysiskt aktiva och ta del av idrotts- och fritidsaktiviteter.

Plats för idrott och fysisk aktivitet har inte alltid ett självklart utrymme i stadsplaneringen. Det finns inget krav i plan- och bygglagen på utrymme för motion och idrott, vilket innebär att idrottsanläggningar och idrottsmiljöer inte alltid inkluderas när nya bostadsområden byggs eller befintliga områden förtätas. Detta resulterar i brist på ytor för idrott eller att idrotten placeras långt ifrån människorna, vilket minskar möjligheten för alla att delta. Att kompensera för dessa brister i efterhand kan skapa utmaningar och öka kostnaderna.

Att ta med idrott och rörelse i planeringen kan också skapa fler värden som bidrar till en attraktiv boendemiljö, såsom levande stadsdelar, tryggare miljöer och mer inbjudande platser. Det är därför viktigt att överväganden kring idrott görs inom rätt politiska sammanhang. För att främja hållbara aktiviteter och anläggningar behöver det finnas en gedigen kunskapsgrund och en dialog mellan kommuner, regioner och olika aktörer inom idrotten.

Det är tydligt att det lokala arbetet har en avgörande roll för att öka fysisk aktivitet, minska stillasittande och främja jämlikhet i hälsa. För att förändringar ska bli verklighet behövs kunskap, motivation och möjlighet. Genom att samla kommunala och regionala beslutsfattare samt tjänstepersoner på konferensen hoppas vi på RF-SISU Halland skapa en ljusare framtid för Hallands idrottsanläggningar. Vill du vara med på resan?

Anders Bengtsson

ordförande RF-SISU Halland

Sandra Hidgård

distriktidrottschef