Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Det ankommer på de sju moderater som valts till ordinarie ledamöter av kommunfullmäktige för Laholms kommun att framföra förslag till fullmäktige vem som skall utses till KSO.” Bild: Jonatan Gernes
”Det ankommer på de sju moderater som valts till ordinarie ledamöter av kommunfullmäktige för Laholms kommun att framföra förslag till fullmäktige vem som skall utses till KSO.” Bild: Jonatan Gernes

Respektera folkviljan i Laholm som demokratins grund

Inför det val som Laholms kommunfullmäktige ska göra i december har val av posten som kommunstyrelsens ordförande hanterats på ett uppseendeväckande sätt. Det skriver Per Selldén och Thomas Borggren.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Vår demokrati bygger på förtroende. Ett förtroende som utgår från att de valda gör och agerar som de begärt väljarnas förtroende för att göra. I kommunerna är politikerna ofta valda för att väljarna vet och känner vem som är vem. De väljs inte i första rummet för att de företräder ett parti, de väljs för att de har förtroende för att genomföra det de säger och agera oegennyttigt för kommunmedborgarnas bästa.

När partierna inför ett val sätter kandidaterna på valsedlarna i en viss ordning är det ett budskap till väljarna hur partierna avser att kandidaterna skall konkurrera med andra partiers kandidater om de mest ansvarsfulla posterna i kommunens beslutsorganisation. Numera erbjuds väljarna också att förstärka sitt personval genom att kryssa den ledamot som de föredrar.

Inför det val som Laholms kommunfullmäktige ska göra i december har val av posten som kommunstyrelsens ordförande (KSO) hanterats på ett uppseendeväckande sätt. Partierna är överens om att M med hänvisning till valutslaget bör erbjudas att tillsätta posten. M har då inför öppen ridå visat att ett ”gäng” på fyra personer har tillämpat M:s stadgar och arbetsordning närmast på ett ”hitte-på” sätt.

Det ankommer på de sju moderater som valts till ordinarie ledamöter av kommunfullmäktige för Laholms kommun att framföra förslag till fullmäktige vem som skall utses till KSO. Det borde vara det enklaste beslut i världen att fatta. De moderata medlemmarna har fastställt listan med nummer 1, väljarna har valt och ojämförligt kryssat nummer 1 flest av alla. Men, vad händer? Fyra av sju väljer i strid mot valutslaget att framföra en annan kandidat än den M:s medlemmar och väljarna givet sina röster till!

Tyvärr har många kommunpolitiker, inte minst under senare år, utsatts för grova påhopp för att de gör nödvändiga prioriteringar och följer lagar och förordningar. Det är en tråkig och farlig utveckling för den lokala demokratin. Alltför många väljer bort att vara förtroendevald i kommunerna på grund av bemötande och ogrundad kritik. Visst förekommer det någon enstaka gång att en politiker felaktigt nyttjar sitt mandat med stor skada för alla förtroendevalda och demokratin. Det är därför nödvändigt med nolltolerans när demokratiprocesser tillämpas i strid med fundamentala principer i det vi avser med begreppet demokrati.

Självfallet stänker M-gruppens hantering av KSO-valet på alla förtroendevalda i kommunen och ger näring åt den allmänna smutskastningen av dessa. Det blir därför förståeligt att partiföreträdare från andra partier säger ifrån att om inte M kan hantera sin valprocess på ett demokratiskt sätt tvingas andra att agera.

Valet av kommunens KSO är inte bara en fråga av avgörande betydelse för M eller för majoriteten i fullmäktige. Det är en gemensam angelägenhet för oss alla kommuninvånare eftersom KSO skall agera till gagn för oss alla, för KSO företräder alla medborgare i kommunen i många sammanhang gentemot myndigheter, företagare, intressegrupper, enskilda och så vidare. Att valet till KSO görs på ett sätt som ifrågasättas som odemokratiskt eller tillkommit på ett synnerligen oetiskt och olämpligt sätt gagnar inte någon, varken KSO eller kommunmedlemmarna. Avbryt det tilltänkta KSO-valet, ta tid och gör om och gör rätt i allas vårt intresse.

Red ut den interna tvisten i lugn och ro, och går det inte till decembermötet välj då en KSO-ordförande med kommunfullmäktiges förtroende för en tillfällig övergångstid. En sådan lösning vore en julklapp, innehållande ett gott anseende och starkt förtroende för att Laholms kommuns företrädare värnar demokratins grundprinciper även när ett snedsteg tas.

Per Selldén

Thomas Borggren

kommunmedborgare, Skummeslövsstrand