Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

”Vi vill genom en ändringsbudget tydligt prioritera pengatillskotten till sjukvården, psykiatrin och kollektivtrafiken.”  Bild: Roger Larsson
”Vi vill genom en ändringsbudget tydligt prioritera pengatillskotten till sjukvården, psykiatrin och kollektivtrafiken.” Bild: Roger Larsson

Region Halland behöver en ny ledning

Det demokratiskt riktiga är att dessa pengar prioriteras politiskt och tydligt för väljare och media – i stället för att ett fåtal i stängda rum ska analysera och prioritera själva. Det skriver de två socialdemokratiska regionråden i en replik till det politiska styret i Region Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I budgetpropositionen från den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriteras en kraftfull grön återstart av svensk ekonomi för att jobba Sverige ur krisen. Stora satsningar görs på välfärden vilket innebär stora pengatillskott till Region Hallands verksamhet. Pengar avsedda för användas för att stärka välfärden.

Den 26 oktober skriver den moderatledda majoriteten i Hallandsposten att de inte vill göra om budgeten och förstärka Region Hallands verksamhet, exempelvis sjukvården.

Argumentet som förs fram är högst tveksamma. Bland annat anser majoriteten att det skulle bli för kortsiktigt för verksamheten att fatta dessa beslut i december och ge tydliga besked för 2021.

I stället skriver de att de vill fatta beslut vid behov. Verksamheterna kommer alltså inte ha någon aning om de får mer resurser, bättre villkor eller får förstärkningar. Det som den majoriteten kallar långsiktiga satsningar, innebär med största sannolikhet obefintliga satsningar.

Det demokratiskt riktiga är att dessa pengar prioriteras politiskt och tydligt för väljare och media – i stället för att ett fåtal i stängda rum ska analysera och prioritera själva.

I dag befinner sig Region Halland i ett nytt läge än vid pandemins början. Den socialdemokratiskt ledda regeringens rekordstora satsningar, extra ändringsbudgetar och nu senast budgetpropositionen för 2021 har förändrat läget avsevärt.

Regeringen ger ytterligare 96 miljoner kronor i statsbidrag till Halland. Över 129 miljoner tillförs för att beta av uppskjuten vård. Regeringen satsar även på kollektivtrafiken, förlossningsvården och mycket mer. De stora tillskotten till välfärden gör att Region Halland befinner sig i ett helt nytt läge.

Vi vill därför att politiken prioriterar och säkerställer att regeringens resurser kommer verksamheten till del. Detta skulle innebära bättre villkor för personalen, större resurser till psykiatrin för att bekämpa psykisk ohälsa och att kollektivtrafiken får de resurser som krävs för att upprätthålla verksamheten nu när färre väljer att resa kollektivt.

I stället bromsar man satsningar och lägger pengarna i en central pott. Det blir otydligt för väljarna och otydligt för verksamheten hur resurserna fördelas. Vi vill att regeringens medel går till välfärden och till de verksamheter de är avsedda för. Inget annat är acceptabelt.

Nu finns möjligheten för Halland att ta del av styrkan i svensk ekonomi som regeringen byggt upp. Vi vill genom en ändringsbudget tydligt prioritera pengatillskotten till sjukvården, psykiatrin och kollektivtrafiken. Detta röstades den moderatledda majoriteten med stöd av Sverigedemokraterna nej till. Region Halland behöver en ny ledning.

Vi prioriterar sjukvården!

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)

regionråd

Per Stané Person (S)

regionråd

Svar på "I osäkra tider måste vi hålla extra i pengarna”, den 26 oktober.