Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Fortsätt förbättra kvaliteten i sjukvården genom att satsa på personalen, via fortbildning, digitala hjälpmedel och förbättringar som gör att personalen får använda hela sin kompetens.” Bild: Johan Nilsson/TT
”Fortsätt förbättra kvaliteten i sjukvården genom att satsa på personalen, via fortbildning, digitala hjälpmedel och förbättringar som gör att personalen får använda hela sin kompetens.” Bild: Johan Nilsson/TT

Rösta i regionvalet för Hallands bästa

När du behöver vård ska den vara nära, oavsett var du bor i Halland. Det skriver två centerpartister som kandiderar till regionvalet i Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Medan andra vill lämna över sjukvården till staten så vill Centerpartiet i stället att besluten över sjukvården ska fattas lokalt här i Halland. Vi vill att vården ska börja hos varje enskild människa och vara fokuserad på hälsa, genom återkommande hälsosamtal och grön rehab.

De första åren i ett barns liv har stor påverkan på framtida hälsoutveckling. Tidiga och samordnade insatser från samhället kompenserar och utjämnar konsekvenserna av olika förutsättningar. Vi vill fortsätta satsa på tidiga insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, genom ”En väg in” och ökad samordning mellan kommunerna och Region Halland. Därutöver vill vi utveckla aktivitetsteam och grön rehab för barn med psykisk ohälsa i hela Halland.

En enkät i våras visar att ett gott bemötande rankades högt när hallänningarna behöver sjukvård. Fortsätt förbättra kvaliteten i sjukvården genom att satsa på personalen, via fortbildning, digitala hjälpmedel och förbättringar som gör att personalen får använda hela sin kompetens.

När du behöver vård ska den vara nära, oavsett var du bor i Halland. Alla har olika behov och önskemål om hur vi bäst får stöd när vi behöver det. Dagens utbud behöver kompletteras med rullande vårdcentral och digital akut. Under pandemin har vi testat både vaccinationsbuss och digitala lösningar, och det har fungerat.

Ingen patient ska behöva skickas runt i ett svårbegripligt system. Fast vårdkontakt och vårdkoordinator blir ett bra stöd för att hitta rätt i vårdkedjan.

Kriget i Ukraina, pandemin och klimatförändringarna har visat hur viktigt det är att säkra energi- och matförsörjningen. Centerpartiet arbetar för att Region Halland ska gå i täten för mer förnybar energi och mer halländsk mat. Vi vill göra Halland till Sveriges grönaste tillväxtregion.

Ett växande Halland behöver 100-procentig bredbandstäckning och goda kommunikationer. Du ska kunna resa förnybart till både jobb, utbildning och fritid i hela Halland och till andra regioner. Då är det viktigt att samordningen av olika trafikslag och taxesystem mellan länen förbättras. Det ska finnas tåg och bussar för pendling i hela Halland, även i öst-västlig riktning. På Västkustbanan vill vi utöka med en Hallandspendel som stannar på fler stationer.

Hallands plats på sträckan Oslo–Köpenhamn innebär unika möjligheter för företagande. Centerpartiet ser att det finns behov av kraftsamling så att fler kunskapsintensiva företag etablerar sig i Halland. En förutsättning är att vi förbättrar och effektiviserar matchningen mellan arbetskraft och företagens behov i Halland. Här tar vi tillvara seniorers livserfarenhet och kompetens, då många vill arbeta längre och är en stor tillgång för samhället och arbetslivet.

Kultur och föreningsliv är garant för ett öppet och demokratiskt samhälle byggt på yttrandefrihet och människors lika tillgång till kultur, kunskap och bildning.

För Hallands bästa. Rösta på Centerpartiet i regionvalet.

Helene Andersson (C)

Varberg

Christian Lidén (C)

Halmstad

Centerpartiets toppkandidater till regionvalet