Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Nationella prognoser pekar på att det kommer att saknas många äldreboenden under kommande år då antalet äldre blir fler.” Bild: Andreas Olsson
”Nationella prognoser pekar på att det kommer att saknas många äldreboenden under kommande år då antalet äldre blir fler.” Bild: Andreas Olsson

Privata aktörer kan lösa brist på äldreboenden

83 kommuner uppger att de har ett underskott på äldreboenden i dag. Och behovet kommer att öka då antalet äldre blir fler. Det skriver Anna Bergendal från Vårdföretagarna.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Nästan tre av tio kommuner uppger att de har en brist på äldreboenden i dag – och allt tyder på att problemet kommer tillta. Politiker som vill erbjuda sina medborgare en värdig äldreomsorg behöver ha en beredskap för denna utveckling. En lång väntan på äldreboendeplatser skapar ett stort lidande och otrygghet hos äldre och deras anhöriga.

Enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät svarar hela 83 kommuner att de har ett underskott på äldreboenden redan i dag. Detta trots att behoven dämpats under pandemin då inflyttningstakten varit lägre. I Halland uppger två kommuner en brist, varav Halmstad är en. Därtill bedöms behovet inte vara täckt inom fem år i två kommuner.

Sannolikt underskattas också behoven. Många äldreboenden lever inte upp till den standard som krävs och skulle behöva avvecklas. Enligt Socialstyrelsen bor till exempel över 500 äldre i lägenheter utan eget badrum, något som borde vara otänkbart, inte minst efter den pandemi som vi gått igenom.

Nationella prognoser pekar på att det kommer att saknas många äldreboenden under kommande år då antalet äldre blir fler. Finansdepartementet har tidigare bedömt att 560 nya äldreboenden behövs till år 2026. Det är en byggtakt vi inte är i närheten av i dag.

En intervjustudie som Socialstyrelsen publicerade 2021 visar att ekonomi är en viktig förklaring till bristen på boenden. Det är dyrt att bygga ett nytt boende liksom att bygga om eller bygga till äldre fastigheter. Här kan samverkan mellan fler aktörer vara en lösning.

Vårdföretagarna har i en färsk rapport belyst frågor som rör samverkan mellan kommuner och privata aktörer när det gäller att bygga och driva äldreboenden. Rapporten visar att det finns flera fördelar för kommuner som samverkar.

Kommunerna slipper den risk och den investering som det innebär och kan prioritera andra nödvändiga satsningar. De får del av de privata aktörernas kompetens när det gäller både kvalitet och kostnadseffektivitet och kan på relativt kort tid få ett boende färdigställt.

De privata aktörerna uppger själva att de, om detaljplaner finns, kan ha en färdig byggnad på 18 månader. Särskilt för mindre kommuner som sällan bygger äldreboenden finns här klara fördelar. Dessutom ger det ett partnerskap som kommunen, men även den privata aktören, kan lära och utvecklas av.

Efter pandemin har politiken visat en stor vilja att utveckla äldreomsorgen. Regeringsföreträdare har utfäst att Sverige ska ha världens bästa äldreomsorg.

En viktig ambition borde i så fall vara att säkra ett tillräckligt antal äldreboenden så att dagens och morgondagens äldre inte ska behöva vänta på en plats. En samverkan med privata aktörer kan underlätta vägen dit.

Anna Bergendal

näringspolitisk expert äldreomsorg

Vårdföretagarna