Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Politikerna har makten – inte facken

Att de fackliga organisationerna skall ges större påverkansmöjlighet än vad övriga kommuninvånare har via de förtroendevalda faller klart utanför lagstiftarens syfte. Det skriver tre kommunala företrädare i en replik till fackliga företrädare.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Replik

Svar på ”Halmstad bryter mot vårt avtal”, 27/5.

HP Debatt 29/5. Fackliga organisationer inom Halmstads kommun har gemensamt skrivit ett debattinlägg i Hallandsposten angående processen kring planeringsdirektiv med budget och att kollektiv- avtalet om samverkan även skall gälla kommunpolitiker i Halmstads kommun.

Vi som arbetsgivare i Halmstads kommun är övertygande om att en väl fungerande samverkan bidrar till att göra vår verksamhet ännu bättre rustad för att möta framtidens utmaningar.

Vi har under de senaste åren sett många tydliga positiva tendenser där samverkan verkligen fungerar mycket väl och där den skapar förutsättning för en god utveckling av verksamheten. Exempel på detta är de många partsgemensamma arbeten som görs i Halmstads kommun så som samverkansutbildningar, projektet heltidsarbete som norm, arbetsmiljöutbildningar etc.

En god delaktighet bland medarbetare och fackliga företrädare är en av många viktiga delar för engagemang och för att hitta lösningar på problem i verksamheten var de än uppstår. Mycket positivt har redan skett och mer behöver göras av oss tillsammans.

Dock är det viktigt att hålla sig till spelreglerna på arbetsmarknaden. Halmstads kommuns förtroendevalda som utses en gång vart fjärde år genom demokratiska val är inte anställda i Halmstads kommun. De är förtroendevalda och verkar på uppdrag av kommuninvånarna.

Förtroendeuppdraget innebär ett tydligt mandat att styra verksamhetens utveckling genom att besluta och fastställa mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Att de fackliga organisationerna skall ges större påverkansmöjlighet än vad övriga kommuninvånare har via de förtroendevalda faller klart utanför lagstiftarens syfte med medbestämmandelagen.

Låt oss fortsatt och gemensamt arbeta på den positiva inslagna vägen. Inom samverkansavtalets gränser kan vi förbättra våra processer och fortsätta med goda dialoger mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare.

Med dialog om rätt saker kan vi tillsammans verka för utveckling för kommuninvånarnas bästa.

Annika Vannerberg

HR-direktör

Jan Fritz

ekonomidirektör

Mattias Rossköld

kommundirektör

Halmstads kommun