Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ella Kardemark (KD) Bild: Roger Larsson
Ella Kardemark (KD) Bild: Roger Larsson

Politik måste vara mer än att räkna pengar

Vi vill vara en stark röst för den som inte alltid själv kan göra sin röst hörd och centrum ska vara en trygg och tillgänglig mötesplats. Det skriver Ella Kardemark (KD) i debattserien Val 2022 Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

En god välfärd hänger starkt ihop med ett välfungerande näringsliv. Näringslivet genererar skatteintäkter som finansierar våra kärnverksamheter. En kommun med välmående företag har lägre arbetslöshet och bättre förutsättningar att finansiera välfärden.

Därför vill vi utveckla kommunen till en mer lösningsinriktad serviceorganisation gentemot företagarna.

Vi vill införa en servicegaranti med tydliga besked om vilka konsekvenser det blir för kommunen om garantin inte uppfylls. Den kan exempelvis omfatta handläggningstider för bygglov och tillståndsansökningar.

Samhället är aldrig starkare än sin svagaste länk. Vi vill vara en stark röst för den som inte alltid själv kan göra sin röst hörd. Vi vill ge socialtjänsten kraftfulla förstärkningar. De behöver rimliga förutsättningar att kunna möta en allt mer komplex verklighet. Det gäller hela kedjan från myndighetsutövning till ett förstärkt förebyggande fältarbete.

Vi vill stärka våra socioekonomiskt svaga områden, bland annat med en konstgräsplan på Andersberg!

Vi föreslår även en satsning för att utveckla arbetet mot hemlöshet. I dag saknas ett mellanboende för den som motiverats att ta sig ur sin situation. Det gör att människor faller tillbaka i väntan på ett permanent boende. Lokaler står klara och vi vill ge finansiering till Nattcaféet för bemanning.

I skolan ska varje barn känna trygghet och få utvecklas till sin fulla potential. Läraren ska kunna fokusera på undervisning. Därför behövs fler vuxna i skolan, såsom elevassistenter och rastfaddrar.

Vi vill även införa en elevhälsogaranti. Alla skolor ska kunna säkerställa att eleverna kan komma i kontakt med elevhälsan alla skoldagar.

Skollunchen är oerhört viktig! Kanske dagens enda tillagade måltid för några barn. Kvaliteten och upplevelsen av skolmaten måste höjas. Vi föreslår kompetensutveckling och inspirationsutbyte inom måltidsverksamheten.

Vi har i ansvar att planera klokt – inte bara för oss själva utan även för kommande generationer. Det behövs ett hundraårsperspektiv och balans mellan bevarande och förnyelse i all samhällsplanering.

Vi vill att förbindelsen tvärs Nissan ska utgöras av en långsiktigt hållbar tunnel – i stället för en bro som kommer leda tung trafik rakt genom bostadskvarteren på Söder. Vi vill inte bygga barriärer som skärmar av staden från kusten utan istället utveckla vårt kustnära läge. Vi vill även utreda en flytt av reningsverket på Söder till förmån för rekreation och smakfull bebyggelse.

Centrum ska vara en trygg och tillgänglig mötesplats. Vi vill införa P-skiva och förbättra belysningen längs gator, stråk och i parker.

Centrum och kusten är fantastiska tillgångar – det är även landsbygden. Vi bryr oss om hela kommunen. Vi vill utveckla landsbygden som destinationsort och prioritera utbyggnad av laddstationer på landsbygden.

Politik måste vara något mer än att räkna pengar. Det handlar om att ha en långsiktig viljeinriktning och att klara av att prioritera, utifrån en tydlig värdegrund.

Vi är redo att leda Halmstad!

Ella Kardemark (KD)

kommunråd