Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Kommunfullmäktige har fattat beslut att genomföra en förstudie om Landeryds skola vilket också har genomförts av våra tjänstepersoner.”  Bild: Isabel Bark
”Kommunfullmäktige har fattat beslut att genomföra en förstudie om Landeryds skola vilket också har genomförts av våra tjänstepersoner.” Bild: Isabel Bark

Oppositionen far med osanningar om Landeryds skola

Utifrån oppositionens påståenden vill jag från majoritetens sida bemöta dessa felaktigheter. Det skriver Ronny Löfquist (S) om oppositionens kritik mot hanteringen av Landeryds skola.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I Hallandsposten 12 maj publicerades en artikel om Framtid Hyltes förslag att bygga en ny skola i Landeryd. Artikeln beskrev förslaget på ett bra sätt. I tidningen den 14 maj får oppositionen (C och SD) ge sin bild av ärendet. Detta är givetvis helt korrekt.

Oppositionens roll är att sakligt kritisera majoriteten och komma med egna alternativa förslag. I artikeln har oppositionen allvarlig kritik om processen inför beslutet. Utifrån påståendena i artikeln vill jag från majoritetens sida bemöta dessa felaktigheter.

I HP:s artikel framkommer att oppositionen tycker att den demokratiska processen har brustit eftersom majoriteten Framtid Hylte inte har släppt in andra partier under ärendets gång.

Ärendet om förstudien om Landeryds skola var uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars. På mötet berättade jag att Framtid Hylte kommer lägga ett skarpt förslag den 11 maj. På den digitala medborgardialogen, där Anna Roos (C) deltog, redovisades tidsplanen och att ett förslag kommer presenteras på kommunstyrelsen den 11 maj. I Hallandsposten den 30 mars står det klart och tydligt att beslut kommer på kommunfullmäktige den 22 juni. Som oppositionsråd bör man då förstå att det innebär att kommunstyrelsen måste bereda ärendet före.

Kallelsen till kommunstyrelsen gick ut inom den tid lagen föreskriver och Landeryds skola var uppsatt på dagordningen för beslut. Alla handlingar var kompletta och fanns med i rätt tid.

Oppositionen tycker att beslutet i kommunstyrelsen kom för snabbt, utan att partierna C, M och SD hade fått ta del av allt underlag.

Kommunfullmäktige har fattat beslut att genomföra en förstudie om Landeryds skola vilket också har genomförts av våra tjänstepersoner. Förstudien blev offentlig och tillgänglig för samtliga partier samtidigt i samband med att kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott publicerades den 24 mars. Alla partier hade samma förutsättningar att lämna förslag på kommunstyrelsens sammanträde.

”Framtid Hylte har hållit alla diskussioner internt”, säger Anna Roos.

Framtid Hylte har en samverkan som är anmäld till kommunfullmäktige efter valet 2018. Vi är fyra parter med ibland olika utgångspunkter. Inför olika beslut förhandlar och kompromissar vi oss till enighet. Utan att säga för mycket om våra samtal kan jag berätta att vi hade väldigt olika uppfattningar om Landeryds skola inledningsvis. Men vi kompromissade, lyssnade på personal, föräldrar och Landerydsbornas åsikter innan vi fann en gemensam väg.

Alla oppositionspartier har erbjudits att ta del av resultatet av medborgardialogen som vi partier genomförde, hittills (16/5) har varken C, M, SD bett att få underlaget.

”Siffrorna i kalkylen är bara gissningar”, säger Anna Roos.

Ja, en förstudie bygger på antaganden. Ingen vet exakt vad en skola kostar innan projektering och upphandling skett och byggföretag har lämnat anbud. Det är inget nytt. I åtta fall av tio brukar kommunfullmäktige alltid fastställa kostnaden efter riktiga anbud innan bygget kan starta.

”Medborgardialogen tror jag är ett spel för gallerierna”, säger Stina Isaksson.

Framtid Hyltes genomförde en medborgardialog i egen regi för att bredda beslutsunderlaget. Totalt har våra fyra parter betalat cirka 10 000 kronor för att genomföra den. Kostnaderna har handlat om tryck av flygblad, Postnords kostnader för utdelning och kostnader för att ta fram den digitala enkäten. Om man tror att vi lägger 10 000 kronor av våra medlemmars pengar för att lura invånarna tror man fel.

Ronny Löfquist (S)

kommunstyrelsens ordförande