Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

VARBERG 2015-04-28 
Reaktor 1 och 2 på Ringhals kärnkraftverk utanför Varberg där statliga Vattenfall är huvudägare.Vattenfall planerar att stänga kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2 redan 2018ó2020, inte 2025 som tidigare.
Foto: Adam Ihse / TT / Kod 9200  Bild: ADAM IHSE / TT
VARBERG 2015-04-28 Reaktor 1 och 2 på Ringhals kärnkraftverk utanför Varberg där statliga Vattenfall är huvudägare.Vattenfall planerar att stänga kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2 redan 2018ó2020, inte 2025 som tidigare. Foto: Adam Ihse / TT / Kod 9200 Bild: ADAM IHSE / TT

Ny kärnkraft är olönsam att satsa på

Vad de pånyttfödda kärnkraftsförespråkarna inte vill berätta för elkonsumenterna är att slutsumman på elräkningen kommer tredubblas med ny kärnkraft. Det skriver två västsvenska centerpartister.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

HP Debatt 24/7. Risken för tillfällig effektbrist i enstaka delar av landet och behovet av snabb omställning för att undvika en framtida klimatkatastrof, har blivit en ursäkt för vissa att förespråka ny och även gammal kärnkraft.

För det första löser det inte problem med elförsörjning vare sig på kort, eller lång sikt. För det andra är det under inga omständigheter ekonomiskt, eller miljömässigt försvarbart. Och för det tredje är det en flykt från ansvaret att inse vidden av- och motverka klimatförändringarna.

Man vill få det att framstå som att politiska beslut hindrar ny kärnkraft. Det stämmer inte. Att reaktorerna Ringhals 1 och 2 kommer stängas beror uteslutande på att de närmar sig slutet av sin tekniska och ekonomiska livslängd. Det är vare sig försvarbart ur ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl att driva dem under lägre tid än ägaren vill.

Det är upp till industrin att satsa på ny och modern kärnteknik. Men även det visar sig kostsamt och skulle heller inte lösa problemen med elförsörjningen som aktualiserats nu. Det kommer ta decennier att projektera och färdigställa nya reaktorer och det kommer bli svårt att överblicka deras klimatpåverkan under byggtiden.

Vad de pånyttfödda kärnkraftsförespråkarna inte vill berätta för elkonsumenterna är att slutsumman på elräkningen kommer tredubblas med ny kärnkraft. Om det i stället handlar om subventioner måste de förklara för löntagare och pensionärer att den del av inkomsten som avstås för skatt bidrar till vinster hos reaktortillverkarna, amerikanska Westinghouse och ryska Rosatom.

Det som behövs i stället är ett stabilare, mer utbyggt elnät och energilagring av olika slag. Ledningar ska byggas så att el från vattenkraft i norra Sverige även i framtiden når industri och hushåll i vår egen tätbefolkade landsända. Olje- och gaseldade kraftverk ska tas ut drift och ersätts med förnybara och biobaserade alternativ som sol, vind och biobaserad kraftvärme.

Det finns en mytbildning som går ut på att varierande vindförhållanden lokalt försvårar för vindkraften. Men som alla borde känna till blåser det alltid någonstans och att allting handlar om transporter och möjligheter att lagra energi. Solceller på villataken blir en allt vanligare syn hos ekonomiskt sinnade husägare som gärna delar med sig av överskottet från den egna förbrukningen.

Vattenkraft är basen i vår energiförsörjning och har varit så i mer än 100 år. Stål- och skogsindustrin har blivit världsledande tack vare vattenkraften som även den periodvis är en exportinkomst.

Sammantaget finns inga hållbara skäl att förespråka kärnkraft. Att det åter blivit gångbart måste förklaras med att det hos vissa partier saknas mod, kunskap och intresse att argumentera för internationella överenskommelser om minskade klimatutsläpp, tekniska lösningar för att fånga in och lagra koldioxid och nödvändiga förändringar i mänskliga beteenden som bidrar till omställningen.

Ola Johansson (C)

riksdagsledamot Halland

Rickard Nordin (C)

riksdagsledamot Göteborg