Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Genom att planprocesserna kortas och förenklas kan byggandet både gå snabbare och bli billigare." Bild: Jari Välitalo

Nu utreds enklare regler för bygglov

Centerpartiet slår sig inte till ro, utan kommer driva på för ett ökat byggande i hela landet och i alla delar av våra kommuner. Det skriver tre halländska centerpartister.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Nu genomförs ytterligare en av punkterna i Januariavtalet som Centerpartiet drivit igenom. Regelverket för bygglov ska ses över i en utredning, som ska lägga förslag på regelförenklingar. Kravet på bygglov ska exempelvis slopas för den som vill bygga ett café, ridhus eller liknande i anslutning till sin gård.

Att det ska bli enklare att leva, bygga och driva företag på landsbygden har varit en viktig punkt för oss i Centerpartiet. Genom att planprocesserna kortas och förenklas kan byggandet både gå snabbare och bli billigare.

Både Halmstad och Hylte är redan i dag kommuner med ett livskraftigt näringsliv och med en stark utveckling av företag på landsbygden. Genom förenklade regler kommer förutsättningarna att bli ännu bättre. Det blir därmed lättare att söka tillstånd för bygglov så att man kan starta en mindre verksamhet eller bygga ett ridhus intill sitt stall.

Utredningen som kommer vara klar i slutet av maj år 2021 kommer bland annat att föreslå nya möjligheter att skapa samlad bebyggelse med flera hus i grupp utanför detaljplanelagt område. I utredningsdirektiven framgår också att ett av syftena kommer att bli att säkerställa ett långsiktigt hållbart byggande av bostäder. Det gör att vi i framtiden både kan möta bostadsbristen, vara klimatsmarta och få våra kommuner att växa i alla delar.

Hindren mot att bygga är många. Dagens regelverk är krångligt, oförutsägbart och ineffektivt. Planprocesserna är långa, osäkra och präglas ibland av myndighetsutövning.

Rätten att överklaga är dessutom allt för omfattande. Det skapar frustration och osäkerhet som gör att man hellre avstår än inleder en bygglovs- eller planprocess. Det måste helt enkelt finnas en större frihet att få bygga utanför planlagda områden.

Centerpartiet slår sig inte till ro, utan kommer driva på för ett ökat byggande i hela landet och i alla delar av våra kommuner. Det är själen i vårt parti. Vi kommer att fortsätta arbeta för att hela landet ska leva.

Ola Johansson (C)

riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson

Jenny Axelsson (C)

kommunråd i Halmstad

Anna Roos (C)

oppositionsråd i Hylte kommun