Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Vi får aldrig glömma av att rent vatten är vårt viktigaste livsmedel.” Bild: CHRISTINE OLSSON
”Vi får aldrig glömma av att rent vatten är vårt viktigaste livsmedel.” Bild: CHRISTINE OLSSON

Nu säkrar vi framtidens dricksvatten i Halmstad och Laholm

Som två växande och attraktiva kommuner är det avgörande för vår framtida utveckling med en långsiktig planering i vattenfrågan. Och nu har våra respektive kommunstyrelser pekat ut sjön Bolmen som den bästa vägen framåt. Det skriver ledande politiska företrädare från Halmstad och Laholm.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Att säkra framtidens vattenförsörjning i Laholm och Halmstad har under flera år varit en av våra högst prioriterade uppgifter – och den i särklass viktigaste i samarbetet mellan våra två kommuner.

Som två växande och attraktiva kommuner, som dessutom lockar många besökare, är det avgörande för vår framtida utveckling med en långsiktig planering i vattenfrågan.

De senaste årens vattenbrist har tydligt visat att vi kommer behöva tillföra nya vattenresurser i vårt gemensamma nät. Därför har vi nyligen ombildat LBVA till ett gemensamt bolag för att underlätta framtida samarbeten.

Parallellt med detta har omfattande analyser gjorts för att hitta bästa möjliga framtidslösning på vattenförsörjningen. Och nu har våra respektive kommunstyrelser pekat ut sjön Bolmen som den bästa vägen framåt.

För Bolmen finns sedan länge en vattendom som reserverar uttag av vatten för Halmstadområdet. Den tänkta lösningen innebär att vatten pumpas från Bolmen för att sedan filtreras naturligt i marken på ett markområde på gränsen mellan Halmstad och Laholm.

På det sättet kan vi skapa konstgjort grundvatten. Efter naturlig rening, vilket tar några veckor, kan vattnet pumpas upp och levereras till våra invånare som rent och härligt halländskt dricksvatten.

Denna lösning förväntas kunna säkra upp vårt vattenbehov under många decennier. I bästa fall skulle Bolmenvattnet kunna leda till minst 80 procents ökning av mängden dricksvatten i Laholm och Halmstad.

Även om det känns mycket bra att vi nu har pekat ut en långsiktig och storskalig lösning så ligger en Bolmenledning fortfarande ett antal år framåt i tiden. Från LBVA:s och kommunernas sida kommer vi därför fortsätta förstärka tillgången till dricksvatten i vårt befintliga system.

Det handlar bland annat om att med ny teknik identifiera läckage, att förstärka ledningsnätet och på olika andra sätt minska förlusterna, eller i mindre skala producera konstgjort grundvatten.

Att enbart öka mängden dricksvatten är emellertid inte en långsiktigt hållbar lösning. Därför fortsätter vi också arbetet med att minska vattenslöseriet. Vi får aldrig glömma av att rent vatten är vårt viktigaste livsmedel.

I samarbete med näringslivet pågår ett ständigt vattensmart arbete, till exempel genom att använda avsaltat havsvatten och annat tekniskt vatten i industriprocesser. Våra kommuner utvecklar tillsammans med LBVA också andra lösningar.

I Halmstad spolas toaletterna på LBVA:s nya kontor med regnvatten och i Laholm utreds möjligheterna att förse ett helt nytt bostadsområde med toalettspolning med annat vatten än dricksvatten. Att ständigt utveckla teknik för att hushålla med vattnet är en viktig gemensam målsättning för våra kommuner.

Även på alla oss privatpersoner ligger ett stort ansvar att ständigt tänka över vår vattenanvändning för att inte slösa med vatten.

Jonas Bergman (M)

kommunstyrelsens ordförande Halmstad

Erling Cronqvist (C)

kommunstyrelsens ordförande Laholm

Roland Norrman (M)

styrelseordförande LBVA