Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Vi tror på framtiden i Hylte kommun. Vi tror på en levande landsbygd. Våra tätorter har alla förutsättningar att växa.” Bild: Isabel Bark
”Vi tror på framtiden i Hylte kommun. Vi tror på en levande landsbygd. Våra tätorter har alla förutsättningar att växa.” Bild: Isabel Bark

Nu bygger vi ny skola i Landeryd

Vi föreslår att det byggs en helt ny skola i Landeryd som förutom skola också innehåller idrottshall, fritidshem, kök och matsal. Den nya skolan kommer placeras på kommunens tomt utmed Movägen. Det skriver den politiska majoriteten i Hylte kommun.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Sedan 2015 genomför vi ett omfattande investeringsprogram för att renovera och modernisera grundskolorna i Hylte kommun. Det har hittills givit lyckade renoveringar av skolorna i Unnaryd och Kinnared och den nya Kråkbergsskolan i Hyltebruk. Nu ökar vi takten i arbetet och så sent som förra veckan beslutade vi att Torups skola ska genomgå en totalrenovering.

Parallellt har arbetet pågått hur framtidens skola i Landeryd ska se ut. Skolan har ett stabilt elevunderlag runt cirka 100 elever men är i stort behov av modernisering. Frågan är komplex och innefattar många möjliga lösningar.

För att bredda vårt beslutsunderlag har vi därför genomfört en medborgardialog om skolans framtid. Vi vill tacka alla som medverkat i den och bidragit med kloka synpunkter och goda idéer. Totalt valde 205 personer att delta.

I enkäten fanns det tre olika alternativ att välja på. Sammanfattningsvis finns det en stor vilja att det byggs en ny skola, samtidigt som det är väldigt viktigt att bevara den nuvarande skolbyggnaden som har ett stort kulturhistoriskt värde. Det som också har framkommit är en rädsla att skolgården blir för liten om det byggs på befintlig tomt samt att trafiksituationen runt skolan stundtals upplevs som osäker och smått kaotisk.

Våra partier har därefter analyserat dialogsvaren och landat i ett gemensamt förslag till investering i Landeryd. Vi föreslår att det byggs en helt ny skola i Landeryd som förutom skola också innehåller idrottshall, fritidshem, kök och matsal. Den nya skolan kommer placeras på kommunens tomt utmed Movägen.

Det tyngsta skälet är att vi är övertygade att det är den långsiktigt bästa lösningen för eleverna, vår personal och för hela Landeryd. Vi har också tagit till oss synpunkterna att skolgården kan komma att vara för liten och den besvärliga trafiksituationen.

Vi kommer också att påbörja en utredning med två inriktningar för användning av nuvarande skola. Dels vill vi veta vilka förutsättningar fastigheten har att inrymma förskola men också, vilket är mer troligt, att bygga om huset till bostäder. Som alternativ lokalisering för förskolan kommer vi ha med en option att en ny förskola byggs på samma plats som den nya skolan.

Vi tror på framtiden i Hylte kommun. Vi tror på en levande landsbygd. Våra tätorter har alla förutsättningar att växa. Att ha moderna och bra skolor är en förutsättning att locka nya invånare och barnfamiljer till Hylte. Med satsningen i Landeryd tar vi ytterligare ett steg i den riktningen.

Ronny Löfquist (S)

Bengt Åke Torhall (L)

Tommy Edenholm (KV)

Lisa Mogren (V)

för Framtid Hylte