Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”På den politiska arenan blir vi som är ansvariga för skolan granskade av i stort sett alla. Speciellt vid uppkomna händelser.” Bild: Jonatan Gernes
”På den politiska arenan blir vi som är ansvariga för skolan granskade av i stort sett alla. Speciellt vid uppkomna händelser.” Bild: Jonatan Gernes

Nu behövs en nystart för Laholms skolor

Vi behöver en nystart med fysiska föräldramöten, där lärare, rektorer och föräldrar kan träffas igen för att prata om skolan som lärmiljö. Det skriver Åke Hantoft (C), ordförande för barn- och ungdomsnämnden i Laholm.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Skolan är och har alltid varit viktig för samhället och är grunden för att få så bra start i vuxenlivet som möjligt. Utan att gå för långt tillbaka i tiden, så har vi de senaste två åren ställts inför tuffa utmaningar.

Vi har framför allt utmanats av en pandemi som påverkat oss alla – familjer, samhälle och den samhällsservice som vi erbjuder i form av bland annat utbildning. Distansundervisning och i perioder tomma klassrum har påverkat det sociala samspelet mellan elever och elever och vuxna i skolan negativt.

Skolan har fört en lång kamp för att lyckas med bemanningen av undervisningen. En stor eloge till alla medarbetare och chefer både inom skolan och förskolan som har jobbat hårt för att driva verksamheten trots bemanningskrisen under pandemin.

Skolans miljö är tuffare än den varit tidigare, som en spegelbild av hur samhällsklimatet har utvecklats både bland barn, unga och vuxna. Jargongen i skolan är tuffare. Språkbruket är hårdare. Det förekommer fler kränkningar av både elever och personal. Hot och våld är i dag alltför vanligt i skolmiljön. Det är mycket som inte hör hemma i en skolvardag där alla vill ha arbetsro och trivsel för att må bra och uppnå tillfredsställande resultat.

Allt detta är viktiga samhällsfaktorer som påverkar skolan som arbetsmiljö och som orsakar olika händelser i skolans vardagliga verksamhet.

På den politiska arenan blir vi som är ansvariga för skolan granskade av i stort sett alla. Speciellt vid uppkomna händelser. Det är viktigt att konstatera att samarbetet mellan barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden och förvaltningarna är etablerat på många nivåer. Speciellt inom det hälsofrämjande och förbyggande arbetet, men även när det gäller operativt samarbete i den dagliga driften.

Nämnderna och förvaltningarna granskas med all rätt av oberoende granskare som till exempel Skolinspektionen och kommunrevisionen. Vid dessa granskningar finner de ibland både brister och förbättringsområden, vilket hjälper oss att utveckla och säkra arbetet i våra skolor.

Nu är snart ett läsår över. Det är dags för läsårsavslutning och sommarlov. Nu vill vi alla få tillbaka ett ”normalt” skolår, om det nu finns.

Trots att det är valår så vill vi gärna uppmana alla att hjälpas åt att skapa bra förutsättningar för alla våra elever och all vår personal på skolorna. Vara rädda om våra lokaler så det är är kul och lärorikt att gå till skolan.

Vi behöver en nystart med fysiska föräldramöten, där lärare, rektorer och föräldrar kan träffas igen för att prata om skolan som lärmiljö och vilket ansvar vi alla som vuxna har för den.

Det behövs en nystart med att arbeta med den värdegrund som ska finnas på alla våra skolor. Att lära oss igen hur vi beter oss korrekt och med respekt för varandra. Så rör vi oss i riktning mot den kommun som vi vill att Laholm ska vara.

Åke Hantoft (C)

ordförande barn- och ungdomsnämnden