Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
"Det behövs bättre vägar och järnvägar om Sverige ska fortsätta att vara en attraktiv och dynamisk plats trots våra geografiska förutsättningar. Underhållet bör skruvas upp och investeringar som kan tidigareläggas bör tidigareläggas." Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Nu är det läge att investera i Sverige

Bygg ut infrastruktur, säkra tillgången till bostäder och investera för klimatet. Det är några satsningar som tre halländska liberaler vill se i spåren av coronakrisen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Under våren har mycket gjorts för att rädda jobb och företag. De finanspolitiska stimulanspaketen som hittills presenterats måste nu förstärkas med konkreta investeringar som kan bidra till att underlätta en återstart av ekonomin.

Covid-19 kommer att slå betydligt hårdare mot svensk ekonomi än vad man befarade så sent som i slutet av mars enligt en ny uppdatering från Konjunkturinstitutet. Läget är allvarligt, därför är det dags att agera.

Det är företagen som är grunden för vår välfärd. För att fortsätta ha en bra välfärd måste fler arbeta inte färre. Utan företag stannar Sverige, tre av fyra nya jobb skapas i små och mellanstora företag. Under våren har det presenterats flera stödpaket för att rädda jobb och företag. Men dessa reformer räcker inte! Vi måste nu förstärka de politiskt beslutade "corona-pengarna” med konkreta investeringar.

Låt de offentligt ägda bolagen investera. I coronapandemins spår minskar nu statliga och kommunala bolags underhållsinvesteringar. Liberalerna är beredda att tillfälligt sänka avkastningskraven på bolagen för att frigöra medel så att investeringar kan ske här och nu.

Genomför planerade investeringar nu. All offentlig verksamhet, såväl kommun som stat och region bör nu snabbt ta fram aktivitetsplaner för investeringar som kan initieras under de närmaste 2–3 åren. Vi är beredda att både tillskjuta pengar och vidga anslagskrediter för att göra det möjligt att flytta fram investeringar.

Bygg ut infrastruktur. Det behövs bättre vägar och järnvägar om Sverige ska fortsätta att vara en attraktiv och dynamisk plats trots våra geografiska förutsättningar. Underhållet bör skruvas upp och investeringar som kan tidigareläggas bör tidigareläggas. Vi behöver också bygga ut framtidens infrastruktur med elvägar och en lika god tillgång till bredband i hela Sverige som i Halmstads kommun.

Säkra tillgången till bostäder. Bostadsbrist och trångboddhet ska bekämpas samtidigt som fler ska kunna äga sitt boende. Genom bättre regelverk såsom kortare överklagandeprocesser, fortsätta förenklingar av plan- och byggreglerna och fri hyressättning i nyproduktion kan dämpningen i investeringstakten på bostadsmarknaden motas.

Säkra svensk beredskap. Vi behöver rusta vårt militära och civila försvar så att vårt land bättre kan hantera framtidens utmaningar. Liberalerna har i motvind drivit att vi enligt finsk modell ska trygga tillgången till läkemedel vid kris och krig. Nu hoppas vi att fler partier sluter upp bakom oss i den frågan.

Investera för klimatet. Utsläppen av växthusgas behöver minskas kraftigt samtidigt som ekonomin står stark. Vi är beredda att bland annat skjuta till medel för en lagringspeng för den som fångar in utsläpp och ställa ut gröna kreditgarantier för att säkra att omställningen i den svenska basindustrin fortsätter.

Halmstad, Laholm och det lokala näringslivet kan gå stärkt ur coronakrisen. Därför behöver vi säkerställa att ekonomins hjul snurrar, att näringslivet kan fortsätta investera och att vi ingjuter framtidstro i våra företagare.

Det är så vi kan göra Sverige till möjligheternas land.

Bengt Eliasson (L)

riksdagsledamot

Lovisa Aldrin (L)

kommunråd Halmstad

Jan Gottfriedson (L)

ordförande Liberalerna Laholm