Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Invånarna ska också kunna lita på att få den vård de behöver, när de behöver. Att läkare eller annan sjukvårdspersonal har den utbildning och kompetens som krävs, talar svenska så att de kan förstå och bli förstådda.”  Bild: Claudio Bresciani/TT
”Invånarna ska också kunna lita på att få den vård de behöver, när de behöver. Att läkare eller annan sjukvårdspersonal har den utbildning och kompetens som krävs, talar svenska så att de kan förstå och bli förstådda.” Bild: Claudio Bresciani/TT

När trygghet och gemenskap försvinner brister tilliten

Sverige har blivit ett splittrat och trasigt land, med stora brister inom viktiga samhällsfunktioner. Den trygghet och gemenskap som tidigare upplevts känns allt mer avlägsen. Det skriver Carita Boulwén (SD).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Tillit är en av grundpelarna för ett välfungerande och välmående samhälle. Tillit bygger på känslan av trygghet, gemenskap och förutsägbarhet.

Sverige är ett av de länder där invånarna har en hög tillit till olika samhällsfunktioner, till myndigheter och till varandra. Men även om vi fortfarande ligger högt i mätningar så börjar tilliten sjunka, vilket är föga förvånade med tanke på den samhällsutveckling vi har.

Sverigedemokraterna har sedan lång tid tillbaka varnat för den oansvariga politik som förts, både av nuvarande och tidigare regeringar. Den ökande otryggheten, våld, skjutningar, bränder och explosioner finns snart i varenda liten by i landet.

Sverige har blivit ett splittrat och trasigt land, med stora brister inom viktiga samhällsfunktioner. Den trygghet och gemenskap som tidigare upplevts känns allt mer avlägsen.

Sveriges invånare ska känna trygghet i att rättsväsendet har de resurser som krävs för att sätta kriminella bakom lås och bom. Att polisen och åklagare är oberoende och professionell i sitt uppdrag, att de är objektiva och opartiska vid tjänstgöring. Vi ska inte ha poliser som gör offentliga politiska ställningstaganden eller advokater som lierar sig med kriminella.

Myndigheter och rättsväsen ska bekämpa korruption, inte vara del i den. Invånarna ska kunna lita på att det inte mörkas och myglas och att statistik inte vinklas för att bättre passa in i regeringens och de vänsterliberala krafternas utopi.

Sverige ska ha en fungerande gränskontroll som stoppar de som riskerar vara ett hot mot rikets säkerhet att ta sig in i vårt land. Utländska medborgare som har begått brott eller inte har rätt att vistas i landet ska utvisas.

Invånarna ska också kunna lita på att få den vård de behöver, när de behöver. Att läkare eller annan sjukvårdspersonal har den utbildning och kompetens som krävs, talar svenska så att de kan förstå och bli förstådda. Religiösa och politiska åskådningar ska inte offentliggöras vid tjänstgöring, utan sjukvårdspersonal ska företräda sin profession och inget annat. Alla ska känna trygghet i vården.

Skolan ska ha de resurser som krävs och vara en lugn och trygg plats. Undervisningen ska vara faktabaserad och objektiv, utan politisk indoktrinering.

Trygghet och tillit handlar också om att förstå varandra. Att människor som lever i samma land har ett gemensamt språk, gemensamma grundläggande värderingar och en kultur som förenar.

När tryggheten, gemenskapen och förutsägbarheten försvinner så brister tilliten, och demokratin riskerar att falla ...

Carita Boulwén (SD)

gruppledare Region Halland, Kungsbacka