Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sjukvården måste leva upp till de mål för väntetider som satts upp för att rädda liv, skriver Carl-Henrik Sundin, ordförande Blåscancerförbundet. Bild: Erik Nylander/TT
Sjukvården måste leva upp till de mål för väntetider som satts upp för att rädda liv, skriver Carl-Henrik Sundin, ordförande Blåscancerförbundet. Bild: Erik Nylander/TT

När cancerpatienter inte får vård i tid måste systemet göras om

Vi patienter som får urinblåsecancer har den sämsta följsamheten av alla cancersjukdomar till SVF standardiserade vårdförlopp, skriver Carl-Henrik Sundin, ordförande Blåscancerförbundet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

För den som får diagnos urinblåsecancer ska behandling starta inom en viss tid enligt det som kallas SVF, standardiserade vårdförlopp. Men detta sker bara för 14 procent av patienterna.

Något måste göras och enligt en Sifo-undersökning bland regionpolitiker svarar majoriteten att ett avskaffande av nuvarande 21 regioner skulle ge en mer effektiv cancersjukvård.

Vi patienter som får urinblåsecancer har den sämsta följsamheten av alla cancersjukdomar till SVF standardiserade vårdförlopp. SVF anger till exempel maximala väntetider för att sätta igång behandling efter diagnos. 80 procent ska få behandling i tid, vid urinblåsecancer är det endast 14 procent som får detta.

Drygt 3 000 personer får urinblåsecancer årligen och det är den sjätte vanligaste cancersjukdomen, lika vanlig som malignt melanom. För den mest allvarliga formen av urinblåsecancer och som drabbar 30 procent av patienterna, får en procent vård i tid, enligt SVF. Detta trots att forskning visar att fördröjd behandling försämrar överlevnaden vid allvarlig cancersjukdom (muskelinvasiv urinblåsecancer). Ju senare dessa patienter genomgår kirurgi, desto sämre prognos.

Som en följd av de dåliga siffrorna lät vi Sifo ställa frågor till landets regionpolitiker, totalt 110 intervjuer med politiker i samtliga regioner och från alla riksdagspartier. Regionpolitikerna fick frågan om de anser att tidsgränser enligt SVF bör ”eftersträvas” eller alltid bör vara ett ”krav”? 63 procent svarar att det bör vara ett krav.

• Nästan alla, 97 procent, tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att standardiserade vårdförlopp följs och att avvikelser ska motiveras och förklaras svarar 82 procent ja på.

• Endast 34 procent tycker att dagens system med 21 självständiga regioner ger den mest effektiva sjukvården ifråga om att kunna efterleva SVF. Övriga vill se en annan organisation eller vet inte vad de tycker. Mest kritiska till nuvarande system är KD och SD, minst kritiska Centern. Geografiskt är Norrlandsregionerna de som i högst grad vill gå över till statlig eller annan styrning av sjukvården.

Sjukvården måste leva upp till de mål för väntetider som satts upp för att rädda liv, mål som organisationen själv satt upp men inte följer. Vi håller med regionpolitikerna, vi ser heller ingen annan väg än att sjukvårdssystemet förändras i grunden och att de 21 självständiga regionerna ersätts med ett annat system.

Vi kan inte fortsätta att ha en organisation där ansvar för detta spel med liv inte utkrävs av någon.

Carl-Henrik Sundin, ordförande Blåscancerförbundet