Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”I Sverige har vi ett skolsystem där alla elever och deras föräldrar har rätten att välja en skola med goda resultat oavsett vem man är. Vi har dock problem med skolvalssystemet.” Bild: Alexandra Nordwall
”I Sverige har vi ett skolsystem där alla elever och deras föräldrar har rätten att välja en skola med goda resultat oavsett vem man är. Vi har dock problem med skolvalssystemet.” Bild: Alexandra Nordwall

Moderaterna vill införa ett aktivt skolval i Halmstad

Det fria skolvalet ska vara fritt genom ett aktivt skolval. Då behövs krav på ordning och reda i skolan, tydligt ledarskap i klassrummet från lärare så väl som skolledning och förväntningar på att eleverna ska lyckas i skolan. Det skriver moderaten Christofer Lundholm.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Skolan och dess kompensatoriska uppdrag är helt avgörande för att elever i vuxen ålder ska klara sig själva genom egenförsörjning och undvika att hamna i utanförskap. Inte minst gäller det elever som lever i befintliga utanförskapsområden där vi vet att elever verkligen riskerar att ärva sina föräldrars utanförskap.

I Halmstad finns skolsegregation. Vi ser en skillnad mellan bostadsområden dominerade av högutbildade föräldrar med en god etablering på arbetsmarknaden och bostadsområden med större utanförskap där föräldrarna inte jobbar i samma utsträckning. Det handlar om elever som klarar skolan och elever som inte klarar skolan. Det är otvetydigt så att elevens socioekonomiska bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar roll. Men är det hela förklaringen?

Samtliga skolor behöver fokus på att skapa goda relationer med eleverna. Då måste ordning och reda råda i skolan, ansvar för de egna studierna förväntas, ett tydligt ledarskap i klassrummet från lärare så väl som från skolledningen och återkommande bedömningar av elevers kunskapsnivå ske. Allt sammantaget handlar det om en stor förväntan från lärare på eleverna att nå kunskapsmålen. Det är grundläggande moderat skolpolitik.

Naturligtvis får inte alla skolor ett utmärkt resultat bara genom att lägga om sitt arbetssätt enligt ovan. Det är några steg på vägen för att vända resultaten till det bättre på samtliga skolor. Det som krävs är mod och uthållighet från så väl politiken som från skolledning och lärare. Skolan kommer att behöva upprätthålla ordning och reda samt ställa tydligare krav än vad elever i dag är vana vid. Speciellt för de elever med svåra eller tuffa förutsättningar. Vi moderater är övertygade om att tydlig kravställning gentemot elever är att verkligen bry sig om dem och deras framtid.

I utredningen Likvärdig skola (SOU 2020:28) föreslås att ett obligatoriskt skolval införs samtidigt som politik och tjänstepersoner ska få makten att ändra det genomförda valet för att skapa en allsidig social sammansättning i klassen eller på skolan. Det senare kan handla om bussning, kvotering eller lottning av elever mellan skolor. Något vi moderater starkt motsätter oss. Dock ställer vi oss mycket positiva till ett obligatoriskt, eller aktivt, skolval.

I Sverige har vi ett skolsystem där alla elever och deras föräldrar har rätten att välja en skola med goda resultat oavsett vem man är. Vi har dock problem med skolvalssystemet. Ingen ska behöva ställa barnet i kö till en bra skola redan när man kommit hem från BB för att få en plats.

Den självklara rätten att välja skola måste anpassas för att ge bättre förutsättningar för familjer som flyttar hit. Inte minst i en växande kommun som Halmstad. Föräldrar behöver även informera sig om de skolor som finns och göra ett aktivt skolval för sitt barn i god tid. Det kan lösas med att skolval sker från yngre år och att alla väljer i ett välordnat system. Populära skolor bör kunna ha kösystem och alla skolor bör dela ansvaret att ta emot nya invånare som kommer till kommunen.

Ett aktivt skolval hjälps inte av att politiker, tjänstepersoner eller skolledare ändrar föräldrars och elevers val i efterhand. Det aktiva skolvalet är varje familjs rättighet och möjlighet att påverka sitt barns framtid. Moderaterna kommer alltid att värna det fria skolvalet.

Alla barn i Halmstad ska genom sin skolgång bredas möjlighet att i vuxen ålder klara sig själva genom egenförsörjning och att undvika utanförskap. Det fria skolvalet ska vara fritt genom ett aktivt skolval. Då behövs krav på ordning och reda i skolan, personligt och gemensamt ansvarstagande för de egna studierna hos eleverna, tydligt ledarskap i klassrummet från lärare så väl som skolledning och förväntningar på att eleverna ska lyckas i skolan.

Det är en skolpolitik som bryr sig om eleverna och deras framtid. Det är moderat skolpolitik.

Christofer Lundholm (M)

ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Halmstad