Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bild: PONTUS LUNDAHL / TT

Missförstånd om ansvar för returpapper

Själva poängen med det så kallade förlängda ekonomiska producentansvaret är att samtliga kostnader hänförliga till den produkt som sätts på marknaden ska bäras av producenten. Det skriver Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, i en replik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Svar till Jeanette Gustafsson, ”Ny återvinning ett dråpslag mot tidningar”, 5/6.

I media förekommer då och då uppgifter om att kommande regler om bättre insamling och återvinning av returpapper och tidningar skulle försvåra det ”demokratiska” uppdraget för tidningsutgivare att distribuera tidningar. Detta måste vara ett missförstånd.

Själva poängen med det så kallade förlängda ekonomiska producentansvaret är att samtliga kostnader hänförliga till den produkt som sätts på marknaden ska bäras av producenten, alltså den som sätter varan på marknaden. Därmed skickas en signal om att förbättra produkten så att återvinningen förenklas. Notan hamnar till sist hos konsumenten, vilket också är tanken så de kan de göra riktiga miljöval.

Innebörden av de regler som regeringen beslutade om förra året är att det ska bli mer bekvämt att sortera förpackningar och tidningar och att det ska göras så nära bostaden som är praktisk genomförbart, alltså med ungefär samma standard som man sorterar annat hushållsavfall eller matavfall.

Det menar vi är en rimlig utgångspunkt eftersom det i dagsläget är så att nästan en tredjedel av det avfall som hamnar i hushållsavfallet och matavfallet är just förpackningar och tidningar.

Regeringen slog också fast, helt i linje med gällande EU-regler, att samtliga kostnader för att fullfölja producenternas ansvar, exempelvis insamling och transport, ska bäras av producenten. Det är verkligen på tiden eftersom fastighetsägare och kommuner i praktiken tvingats ta betydande kostnader och därmed subventionerat insamlingen under de 25 år producentansvaret funnits. Därmed har producentansvaret inte blivit det effektiva styrmedel som var tänkt. Men nu ska det bli bättre ordning.

Det förekommer i debatten uttalanden om att de högre kostnader som nu blir en realitet, eftersom producentansvaret genomförs som det var tänkt urholkar presstödet. Det är en märklig koppling. Det är två helt skilda uppdrag som blandas ihop. Producent ansvar för tidningar är en svensk egen lösning, vars motsvarighet endast finns i Finland. Eftersom själva produkten, tidningen, inte kan göras mycket annorlunda än som redan sker, kan det ifrågasättas om det egentligen behövs ett producentansvar för tidningar.

Kanske skulle det vara enklare att lägga tillbaka ansvaret till kommunerna att se till att tidningar samlas in och återvinns på rätt sätt, så att hanteringen blir som i de flesta andra länder. Då skulle vare sig pappersproducenter eller utgivare längre behöva oroa sig över de kostnader som blir den naturliga följden av att bära det ansvar lagen föreskriver.

Weine Wiqvist

vd Avfall Sverige