Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ge en premie på 75 000 kronor årligen till den som jobbar heltid efter 65 år, föreslår debattörerna.  Bilden visar en snickare som fortsatt jobba efter pensionen. 
 Bild: Pontus Lundahl/TT
Ge en premie på 75 000 kronor årligen till den som jobbar heltid efter 65 år, föreslår debattörerna. Bilden visar en snickare som fortsatt jobba efter pensionen. Bild: Pontus Lundahl/TT

Minska Halmstads rekryteringsbehov med premie till arbetande 65-åringar

Inför en modell som förändrar normen om en pensionsålder på 65 år. Det tycker Ella Kardemark, Kristdemokraterna och Ann-Charlott Mankell, Moderaterna.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Halmstads kommun står inför en rejäl utmaning med stora pensionsavgångar.Fram till 2025 behöver kommunen anställa 2300 nya medarbetare för att säkra en god välfärd.

Vi tror att vid sidan om nya och smarta arbetssätt är en av lösningarna att fler vill jobba längre. För att stimulera det går vi nu fram med en premiemodell som kan ge 75000 kronor extra om året och möjlighet att styra sin arbetstid för den som vill fortsätta att jobba efter 65 år.

1913 infördes allmän pension i Sverige. Då var pensionsåldern 67 år och medellivslängden cirka 60 år. Idag är medellivslängden drygt 84 år för kvinnor och 81 år för män samtidigt som den faktiska pensionsåldern är 64,5 år.

Av flera skäl är detta inte en hållbar utveckling. Vi blir inte bara äldre, vi blir mer aktiva och friskare också. Få skulle idag påstå att man är gammal när man är 65 år. För många passar det inte alls att abrupt avsluta sitt yrkesverksamma liv över en natt. Många vill kunna fortsätta jobba efter 65. Kanske inte som förr, men kanske med lite kortare eller färre dagar.

Den önskan vill vi nu möta upp, både för den enskildes men också för samhällets skull. Vi behöver arbetskraften och kompetensen. Vi ser att våra äldre medarbetare med all sin erfarenhet har mycket att lära de yngre på en arbetsplats, exempelvis genom ett gott mentorskap. Att stimulera äldre medarbetare till ett längre arbetsliv är också en tydlig signal från oss om att äldre är en viktig resurs för Halmstad.

Det förslag på premiemodell som Alliansen i Halmstad nu tar initiativ till kommer ge många goda effekter. Det kommer också främja ett livslångt lärande och förändra normen om en pensionsålder på 65 år.

Modellen ger dels ett betydande ekonomiskt tillskott, men också utrymme för medarbetaren att i större utsträckning själv kunna styra sin arbetstid. För den som jobbar heltid efter 65 betalas det årligen ut en premie på 75000 kronor. För den som arbetar halvtid delas summan på hälften.

Vinsten för kommunen blir ett minskat rekryteringsbehov. Alla insatser vi kan göra för att säkra kompetens är viktiga. Vi kommer också kunna hålla nere kostnaderna för rekrytering och introduktion.

Premiemodellen är en viktig pusselbit för att möta Halmstads kommuns behov av kompetens. Den kommer bidra stort, förändra synsätt och ge värdefulla medarbetare lite extra pengar.

Vi måste självklart samtidigt jobba vidare med att på olika sätt stärka oss som en attraktiv arbetsgivare. God arbetsmiljö, gott ledarskap och möjligheter till karriärsutveckling hela livet är andra viktiga parametrar för att vi ska kunna få våra nuvarande medarbetare att trivas och vilja stanna länge och kunna locka nya till oss.

Vi är stolta och tacksamma för varje medarbetare i Halmstads kommun. Det är ni som varje dag ser till att kommunen klarar välfärdsuppdraget.

Ella Kardemark, (KD), ordförande personal- och ledningsutskottet

Ann-Charlott Mankell, (M), vice ordförande personal- och ledningsutskottet