Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Det ska vara prisvärt att resa kollektivt och smidigt att kombinera tåg, buss, cykel och bil.”  Bild: Privat
”Det ska vara prisvärt att resa kollektivt och smidigt att kombinera tåg, buss, cykel och bil.” Bild: Privat

Miljöpartiet kan samarbeta med de flesta partierna

Miljöpartiet driver en verkningsfull grön politik för nuvarande och framtida generationer. Det skriver Maria Losman (MP) i debattserien Val 2022 Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Hälso- och sjukvård på rätt plats i rätt tid.

Regionen, kommunerna och privata vårdgivare måste samverka mer för individens bästa och för kostnadseffektiviteten. Till exempel ska läkare (som är ett regionalt ansvar) komma till omsorgsboenden (som är kommunalt ansvar) när patienten har svårt att komma till vårdcentralen. Samordning mellan behandling och rehabilitering behöver bli bättre.

Det ska finnas vårdsamordnare med tillräckliga mandat, så att samverkan sker för patientens bästa. Detta är särskilt viktigt för multisjuka och inom psykiatrin.

Vi vill styra regionen så att det blir möjligt med en fast läkare. Detta är särskilt viktigt för invånare med stora behov men också för att få kvalitet i det förebyggande arbetet.

Den gröna rehabiliteringen behöver vidareutvecklas, så att remittering verkligen görs från vårdcentralerna när det är till nytta för patienten. Vi vill även att det ska gå att få remiss via psykiatrin.

Tillgången till vård i livets slutskede ska vara sådan att det finns goda möjligheter till vård både hemma och på avdelning och att växla däremellan. Avdelningar behöver vara spridda över Halland.

Kollektivtrafik i hela Halland.

En utvecklad kollektivtrafik är en förutsättning för att minska klimatpåverkan på ett rättvist sätt. Det ska vara prisvärt att resa kollektivt och smidigt att kombinera tåg, buss, cykel och bil. En lägre andel av biljettpriset ska komma från resenärerna och en högre från skattefinansiering. På så sätt kan regionen utveckla linjer med tåg och buss med en god turtäthet.

Den anropsstyrda trafiken, närtrafiken, behöver utvecklas där det är för glest för att köra linjetrafik. Ett sommarkort för barn och unga med fria resor inom Halland ger ökade möjligheter till sommarjobb och en aktiv fritid oavsett föräldrarnas plånbok.

Kultur för frihet och demokrati.

Kulturen är utvecklande för både hallänningar och besökare. Det behövs resurser för att ge kultursektorn en möjlighet till återhämtning efter pandemin och skapa förutsättningar för evenemang och produktion av kultur.

Regional utveckling för riktig hållbarhet.

Det ska vara lätt att leva och driva företag både på landsbygden och i städerna. Infrastrukturen på landsbygden måste förbättras; det gäller framförallt fiber och kollektivtrafik. Stödsystem ska gynna företag som håller sig inom planetens gränser.

Miljöpartiet står i mitten.

Vi har ett gott samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet under den här mandatperioden. Vi hade ett gott samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna under tidigare mandatperioder.

Miljöpartiet är ett mittenparti som kan samarbeta med de flesta partier. Gränsen går vid Sverigedemokraterna där vi har så olika synsätt i grunden att samarbete inte är aktuellt. En röst på Miljöpartiet är en röst för att miljö- och klimatfrågor kommer med på allvar.

Maria Losman (MP)

Miljöpartiet i Halland