Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Medborgare är inte passiva konsumenter

Studieförbundet Vuxenskolans Nina Larsson, förbundschef, och Niclas Erlandsson, ordförande i Halland, vill debattera medborgar­inflytandet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt HP 17/8. Under sommaren har tre statliga utredningar remissbehandlats av myndighets- och föreningslivs-Sverige. De behandlar frågor om att stärka medborgarnas demokratiska inflytande. Något som är såväl aktuellt som angeläget, inte minst med tanke på populisters frammarsch.

Ett av de mer tydliga exemplen är Brexit. Här visas en otrolig nonchalans från bland annat vissa ledande politiker, UKIP-ledaren Farage backade redan dagarna efter omröstningen från ett av sina bärande vallöften. Många vittnade om att de ångrat sig. För oss verkar det som att det saknats en reell aktiv folkbildande dialog där fakta och åsikter bryts och gör människor bättre rustade att ta ställning. I stället har enbart känslor blivit styrande. Storbritannien hade behövt de svenska studieförbunden.

De tre utredningarna, ”EU på hemmaplan” (SOU 2016:10), ”Palett för ett stärkt civilsamhälle” (SOU 2016:13) och ”Låt fler forma framtiden” (SOU 2016:5), saknar ett tydligt folkbildarperspektiv. Det hade behövts ett perspektiv som utgår ifrån att demokratin bygger på att medborgarna är medskapare och inte passiva konsumenter av information.

Exempelvis i utredningen ”EU på hemmaplan” lägger utredaren en del bra förslag så som att stärka skolans roll. Men vi är skarpt kritiska till andra delar.

- Utredaren utgår i för hög grad från att förbättrad kunskap om EU sker genom offentlig myndighetsinformation. Vi saknar ett tydligt folkbildarperspektiv som utgår ifrån att demokratin bygger på att medborgarna är medskapare och inte passiva konsumenter. Det saknas även konkreta förslag på hur civilsamhället kan bidra till att utveckla dialogplatser för dessa frågor.

- Tillgänglighet, frågan om personer med intellektuell funktionsnedsättning får för lite uppmärksamhet. Vi föreslår att all offentlig information om EU ska publiceras på lättläst svenska.

- Det saknas även ett tydligt perspektiv för hela landet. Därför föreslår vi att den statliga myndigheten Sieps (Svenska Institutet för europapolitiska studier) åläggs att förlägga minst 50 procent av sina aktiviteter i andra delar av landet än Stockholms innerstad.

Regeringen bör baka ihop slutsatser av de tre utredningarna till en samlad proposition om hållbar demokrati. Att behandla de tre utredningarna separat riskerar att splittra bilden av de insatser som behövs för att stärka demokratin och ge medborgarna mer inflytande.

Studieförbundens styrka är att vi varje dag möter många medborgare i hela landet. Studieförbundens verksamhet uppmuntrar till aktivitet, ökad kunskap och att opinionsbilda kring politiska förslag och beslut.

Nina Larsson,

förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan

Niclas Erlandsson,

ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Halland

Debatt