Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Vi behöver arbeta systematiskt på både regional och nationell nivå för att forskning, förbättringsarbete och lärande ska bli en naturlig del av sjukvårdens vardag." Bild: LEIF R JANSSON / TT

Medarbetarna kan utveckla vården i Halland

Regeringen och SKR presenterade nyligen överenskommelsen ”God och nära vård 2020”. Nu bör Hallands regionpolitiker ge hälso- och sjukvården ett kunskapsuppdrag för att forskning och lärande ska bli en naturlig del av sjukvårdens vardag. Det skriver Jan Nilsson, ordförande i tankesmedjan Vård och Vetenskap.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Den pågående coronapandemin prövar den svenska sjukvårdens motståndskraft i krissituationer och har tydligt visat de utmaningar vi står inför. I februari presenterade regeringen och SKR överenskommelsen ”God och nära vård 2020” med satsningar på över 6,2 miljarder kronor under året.

Dessa satsningar är mycket välkomna. Vi ser dock en risk i att ansvariga politiker tillämpar utredningens förslag utan att medarbetarna i vården engageras på ett bra sätt i förändringsprocessen. I så fall riskerar förslagen att bli en pappersprodukt utan förankring hos de som kämpar i vårdens vardag.

Överenskommelsen spänner över fyra angelägna teman: en stärkt primärvård, barnsjukvård, fortsatt digitalisering inom vården och att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare.

Gemensamt för alla fyra utvecklingsområdena är att omställningarna kräver ett uthålligt och systematiskt utvecklingsarbete som vi medarbetare och forskare skulle kunna bidra starkt till.

En särskilt viktig länk i kedjan är relationen mellan hälso- och sjukvården och forskningen. Vi behöver arbeta systematiskt på både regional och nationell nivå för att forskning, förbättringsarbete och lärande ska bli en naturlig del av sjukvårdens vardag.

Fokus ska både vara på att utveckla den medicinska kvaliteten och på hur patienter och anhöriga upplever att deras behov av vård tillgodoses.

Vi vill därför uppmana regionpolitikerna i Halland att avsätta ekonomiska resurser och ge hälso- och sjukvården ett tydligt mandat till ett kunskapsuppdrag med syftet att forskning, förbättringsarbete och lärande ska bli en naturlig del av sjukvårdens vardag.

Utveckla ett styr- och ledningssystem som låter proffsen vara proffs och stimulerar långsiktigt utvecklingsarbete, forskning och utbildning. Hallands kommuner bör också använda denna modell för att förbättra sin vård och omsorg.

För att få fart på arbetet behöver också regeringen ta en aktiv samlande roll, där socialminister Lena Hallengren (S) bör arbeta för en ny strategisk samverkansgrupp på temat ”God och nära vård” med representanter från SKR och regionerna.

Låt oss som arbetar inom hälso- och sjukvård och forskning använda vårt engagemang och vår kompetens fullt ut för att skapa den goda och nära vård som regeringen och SKR eftersträvar.

Jan Nilsson

professor och ordförande i tankesmedjan Vård och Vetenskap