Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Dagens snabba digitala och medicinska utveckling öppnar nya möjligheter att ge avancerad sjukvård nära oss invånare, här ska Region Halland ligga i framkant.” Bild: Roger Larsson
”Dagens snabba digitala och medicinska utveckling öppnar nya möjligheter att ge avancerad sjukvård nära oss invånare, här ska Region Halland ligga i framkant.” Bild: Roger Larsson

Medarbetarna är nyckeln till högre kvalitet

Vår vision är att hälso- och sjukvården ska upplevas sömlös och sammanhållen för oss invånare i Halland. Det skriver Helene Andersson (C) i debattserien Val 2022 Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Halland är fantastiskt! Vårt län präglas av landsbygd och stad, kust och inland. Halland är en attraktiv region med en växande befolkning, ökande sysselsättning, innovativa företagare, god hälsa och landets längsta livslängd.

Ett växande Halland ställer också krav på fortsatt utveckling. En hållbar utveckling med hänsyn till miljö och klimat, sociala faktorer och ekonomi. Centerpartiet vill göra Halland till Sveriges grönaste tillväxtregion. Vi har potentialen att bli självförsörjande på förnybar energi och att fortsätta vara en av Sveriges bästa livsplatser och med en hälso- och sjukvård i nationell toppklass.

Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa att kunna leva ett gott liv. Vi tror att beslut fattas bäst så nära den det berör som möjligt.

Vår vision är att hälso- och sjukvården ska upplevas sömlös och sammanhållen för oss invånare i Halland. Med individen i centrum ska det vara enkelt för dig att få kontakt samma dag. Centerpartiet vill att vårdcentralen erbjuder alla listade en fast vårdkontakt. För personer med flera olika sjukdomar vill vi införa en vårdkoordinator som håller ihop vården för patienten, du som patient ska inte ensam behöva koordinera dina olika sjukdomar, i syfte att skapa kontinuitet och trygghet.

För att kunna erbjuda vård i hela Halland, även på landsbygden, jobbar Centerpartiet för att starta en rullande vårdcentral, för att erbjuda vård där det i dag inte finns någon fast byggnad. Dagens snabba digitala och medicinska utveckling öppnar nya möjligheter att ge avancerad sjukvård nära oss invånare, här ska Region Halland ligga i framkant.

Medarbetarna inom vård och omsorg är nyckeln till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och bra bemötande. Det krävs förbättrade arbetsvillkor med tid för återhämtning samt mer kontinuerlig kompetensutveckling. För att klara kompetensförsörjningen behöver statusen för vårdyrken i samhället höjas. Det kan göras med karriärmöjligheter, man ska få jobba på toppen av sin kompetens.

Klimatkris, pandemi och krig har satt fokus på en annan av Centerpartiets hjärtefrågor, nämligen maten. De gröna näringarna är avgörande för fortsatt klimatsmart matproduktion. Halland ska ha en självförsörjningsgrad av livsmedel som ökar väsentligt från dagens nivå. När offentliga kök upphandlar ska närproducerade livsmedel gynnas och klimatpåverkan vara en viktig faktor.

För att nå målen om klimatneutrala transporter är en snabb övergång till förnybara drivmedel nödvändig. Utbyggnaden av infrastruktur med förnybara drivmedel, såväl i stad som landsbygd måste gå snabbt. Möjligheterna till att lagra energi i stor omfattning, exempelvis genom vätgas eller batteri, är en viktig förutsättning för omställningen.

Fast vårdkontakt, rullande vårdcentral, bättre arbetsvillkor för personalen, tidiga insatser för barn och ungas välmående, mer lokal mat och möjlighet att köra klimatneutralt är därför viktiga frågor som vi vill lägga extra fokus på. För hela Hallands bästa. Rösta på Centerpartiet i regionvalet. Din röst kan göra skillnad.

Helene Andersson (C)

regionråd och etta på Centerpartiets valsedel till Region Halland