Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”I Halland ska man kunna känna sig trygg med att man får den bästa tänkbara vården, en tillgänglig kollektivtrafik och en bra livsplats genom hela livet.” Bild: Roger Larsson
”I Halland ska man kunna känna sig trygg med att man får den bästa tänkbara vården, en tillgänglig kollektivtrafik och en bra livsplats genom hela livet.” Bild: Roger Larsson

Medarbetarna är det viktigaste vi har

Det ska löna sig att fortbilda sig till exempelvis specialistsjuksköterska, därför vill vi se särskilda lönesatsningar. Det skriver Stina Isaksson (SD) i debattserien Val 2022 Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I vårt Halland faller ingen mellan stolarna, alla ska få den hjälpen just de behöver utifrån sina behov. Region Halland är bättre än många andra regioner inom flera områden, men vi ska inte bara vara bättre – vi ska vara bra. I Halland ska man kunna känna sig trygg med att man får den bästa tänkbara vården, en tillgänglig kollektivtrafik och en bra livsplats genom hela livet.

Våra medarbetare är det viktigaste vi har, vi är otroligt stolta över alla våra fantastiska medarbetare som trots ett par svåra år hållit i och hållit ut. Det ska löna sig att fortbilda sig till exempelvis specialistsjuksköterska, därför vill vi se särskilda lönesatsningar.

Med slopad karensdag hoppas vi kunna ge återhämtning och få fler att våga stanna hemma vid sjukdom. På så vis undviker vi även vidare smitta bland medarbetarna. Fler händer i vården så mer tid frigörs och vi kan bli en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare vill stanna kvar. Inom bland annat barn- och ungdomspsykiatrin är det svårt att behålla personal över tid, vilket är väldigt viktigt för patienterna och deras mående.

Inom BUP behövs kraftigt ökade resurser för att inte bara kunna ta emot patienter snabbt utan även kunna möta varje barn och ha tid för att hjälpa alla de som söker. För att möta barn inom neuropsykiatrin vill vi se en speciell autismenhet med specialistkunskap från både BUP och HAB (habililtering).

Vi vill också att man inför en psykiatriambulans som pilot, den psykiska ohälsan ökar hela tiden i vårt samhälle och så även i Halland. En ambulans särskilt utrustad för att kunna möta personer som mår dåligt psykiskt, i alla olika åldrar, med personal som har kunskapen kring psykisk ohälsa och som kan göra en bedömning redan på plats.

Förebyggande hälso- och sjukvård är grundläggande, många svåra sjukdomar hade kunnat lindras eller helt undvikas med rätt hjälp i tid. Primärvården behöver ökade resurser, så att fler kan få den hjälpen i ett tidigt skede. För att möta de äldre vill vi se fler äldremottagningar på vårdcentraler runt om i Halland där man inte utsätts för onödig smitta, genom att ordna så att det finns ett eget väntrum och där det finns den samlade kunskapen kring geriatrik. Vi vill även satsa resurser på utbildning och fortbildning i geriatrik, för att öka kunskapen kring åldersrelaterade sjukdomar.

Inom kvinnohälsovården behövs ökade resurser för att korta ned väntetiderna till bland annat gynekolog för att undvika att symptomen förvärras.

Några av våra viktigaste satsningar:

Ökade satsningar inom psykiatrin och med extra fokus på barn och unga.

Ökade resurser till förebyggande hälsovård i primärvården.

Stärka kvinnohälsovården.

Stärka den palliativa vården.

Säkra tillgången till specialistutbildade sjuksköterskor.

Förstärkning av hjärtsjukvården.

Utöka ambulansen i Kungsbacka.

Utökat antal äldremottagningar.

Utbildning och fortbildning geriatrik.

Ökad ob-ersättning för undersköterskor.

Projekt med psykiatriambulans.

Fler medarbetare i vården och särskilda lönesatsningar.

Slopad karensdag.

Autismenhet.

Stina Isaksson (SD)

förstanamn för Sverigedemokraterna Region Halland