Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Lika livslängd är en del av människovärdet

Det ska inte skilja nio år i förväntad livslängd för den som bor i Bergsjön jämfört med den som bor på Saltholmen. Det vill vi ändra på, skriver bland andra Gert-Inge Andersson (S).

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill ta ett större ansvar för att lyckas uppnå jämlikhet i hälsa i Göteborgsområdet och i hela regionen. Vi vill göra det för att vi tror på att människors lika värde kan mätas i lika förväntad livslängd. Vi kommer inte att klara det ensamma, det kommer att kosta pengar och kräva prioriteringar.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Västra Götalandsregionens vision är det Goda livet. Ett gott liv betyder olika saker för oss alla, men för oss socialdemokrater är en lägsta nivå att din bostadsadress inte avgör hur länge du lever!

Tar du elvans spårvagn från Bergsjön till Saltholmen skiljer det nio år mellan det område med lägst och det med högst förväntad livslängd för män, sju för kvinnor. Socialdemokraterna vill förändra det. Regionpolitiken innefattar tre stora områden, sjukvård, kollektivtrafik och regionutveckling (som i sin tur innefattar bland annat miljö och kultur). På vart och ett av dessa områden kan vi påverka hälsan så den blir mer jämlik.

Inte ensamt ansvar

Vi kan dock inte själva lösa alla bitar. Den borgerliga regeringen har misslyckats med att minska arbetslösheten i åtta långa år. Arbetslöshet skapar ohälsa och ohälsa skapar arbetslöshet. Bostadssegregationen är också stor i Göteborg. Här har både kommun och regering ett ansvar för att planera och stimulera en mer blandad boendemiljö i hela staden.

Sjukvården behöver finnas där behovet är som störst. Därför bygger vi nu Angereds närsjukhus. Vi ser på hur vi kan utveckla sjukvården i Göteborgsområdet så att man ska kunna få den allra största delen av sin sjukvård nära där man bor. Vi satsar på barn och ungas hälsa dels genom fri tandvård till 25 och glasögonbidrag men också genom satsningar på ungdomsjobb i regionen och samarbete med kommunerna kring ungdomsmottagningar.

Effektiva linjer

Kollektivtrafikens insats för jämlik hälsa är dels att skapa arbete genom en bättre infrastruktur, dels att bidra till en bättre miljö, till att minska trängseln på våra vägar och att knyta samman regionens olika arbetsmarknader. I Göteborgsområdet fortsätter vi att satsa på effektiva linjer in till och ut från stan och ett blandat utbud av stombussar, stadsbussar och spårvagnar inne i stan. Vi satsar 275 miljoner på att fortsätta utöka resandet under 2015.

Regionutvecklingsområdet är mer komplext och kräver ännu mer samarbete med olika parter. Vi ser att det behövs ett större regionalt ansvar för både arbetsmarknadspolitiken och miljöpolitiken, ett ansvar vi är villiga att ta på oss. En sak vi socialdemokrater vill bidra med är ett regionalt kunskapslyft. En kraftsamling för att lyfta personer som står långt från arbetsmarknaden och att hitta långsiktig kompetensförsörjning i de många yrken som det är svårt att rekrytera till redan i dag. Varje person som kan få ett arbete är en byggsten i vår framtida välfärd och en bit mot jämlik hälsa i Västra Götaland.

Gert-Inge Andersson (S)

regionråd, regionstyrelsens ordförande

Helén Eliasson (S)

regionråd, ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet

Håkan Linnarsson (S)

förstanamn på regionvalsedeln i Göteborg