Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

LBVA bör inte bli ett eget bolag

Genom att bibehålla Laholmsbuktens VA i en gemensam nämnd kan viktiga demokratiaspekter som offentlighet och tillsyn tydliggöras. Det skriver två ledande socialdemokrater i Halmstad och Laholm.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

HP Debatt 20/3. Sedan år 2011 finns en gemensam nämnd som ansvarar för förvaltning, drift, underhåll och av dricksvatten- och avloppsanläggningarna i Laholms och Halmstads kommuner, Nämnden för Laholmsbuktens VA, (LBVA).

Under våren har parti- grupperna i Halmstad och Laholm tagit del av en konsultutredning som ligger till grund för en eventuell bolagisering av driften i LBVA. Förslag är nu på väg upp i båda kommunerna om att bolagisera.

Av det som hittills framkommit finner vi inga uppenbara fördelar med en bolagisering. Befintlig styrform kan möta morgondagens vattenutmaningar minst lika bra. Samverkan sker redan i dag och befintlig organisationsform utgör inget hinder för att utveckla detta ytterligare.

Vi förordar därför en fortsatt organisation i form av en gemensam nämnd mellan Halmstads och Laholms kommun. Vi är samtidigt positiva till möjligheten att utveckla samverkan med fler aktörer och kommuner i framtiden.

Samarbetet hittills i dagens form med en gemensam nämnd har på många sätt fungerat väl. Samtidigt vet vi att det finns en förbättringspotential och möjligheter att utveckla formerna för samverkan, varför det är klokt att damma av och se över det samverkansavtal som i dag finns.

I en tid när samhällsplaneringen står inför stora utmaningar och där hanteringen av vatten, mark och infrastrukturfrågor behöver gå i takt och ses som en helhet, är det en fördel att den gemensamma nämnden kan arbeta nära kommunernas samhällsbyggnadsprocesser. LBVA är en viktig aktör i samhällsbyggnadsfrågorna i Halmstad. Det kan LBVA vara också i Laholm.

Viktiga demokratiaspekter som offentlighet och insyn tydliggörs genom att bibehålla LBVA i en gemensam nämnd. Vattnets betydelse i vår vardag och för vår framtid kan inte nog överskattas.

Vatten och infrastruktur är värdefulla tillgångar och med dagens klimatutmaningar finns ett ökande medborgerligt och politiskt engagemang för dessa frågor.

Vi anser att den demokratiska legitimiteten och tilliten blir starkare med en gemensam nämnd som styrform.

Vi förutsätter att alla ledamöter i Laholms och Halmstads kommunfullmäktige seriöst och noga överväger alternativen, innan beslut om inriktning fattas.

Krissi Johansson (S)

kommunstyrelsens andre vice ordförande, Halmstad

Kjell Henriksson (S)

kommunstyrelsens andre vice ordförande, Laholm