Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Vi moderater i Laholm verkar utifrån en liberalkonservativ tradition och menar att det är förutsättningen för att möta och hantera dagens komplexa samhällsfrågor.” Bild: Kenny Hjälte
”Vi moderater i Laholm verkar utifrån en liberalkonservativ tradition och menar att det är förutsättningen för att möta och hantera dagens komplexa samhällsfrågor.” Bild: Kenny Hjälte

Laholm ska vara en kommun där det är lätt att starta företag

Vi värnar om ordning och reda, en ekonomisk långsiktighet med bibehållen skattesats. Det skriver Roland Norrman (M) i debattserien Val 2022 Laholm.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Vi i Moderaterna Laholm vill vara ett parti för de som vill arbeta, arbetar och har arbetat. Arbetslinjen är viktig för att framtidens välfärd ska kunna säkras. För att bygga den måste vi börja från grunden, med skolan. Vi anser att kommunen först och främst måste arbeta med ett aktivt trygghetsskapande där mellan- och högstadiet prioriteras. Med ökad vuxennärvaro på skolgårdar och raster, nolltolerans mot brott i skolan samt utvecklad samverkan med socialtjänsten.

Frågor som rör tryggheten i Laholm måste prioriteras. Inte bara i skolan. Äldreomsorgen behöver samverka med polisen för att minska risken för brott mot äldre. Vi vill öka stödet till ideella trygghetsskapande föreningar. Trygghet kan också skapas genom att verka för det som håller oss samman, ett starkt civilsamhälle och ett välmående föreningsliv. Dessa faktorer är viktiga för att bryta utanförskap och förbättra integrationen. Det ska vara tryggt att leva i Laholm.

20 000 Laholmare bor utanför Laholms tätort, därför anser vi att det är viktigt att verka för en politik som hörsammar de nya förutsättningarna som finns för att kunna bo och leva på landsbygden. Detta samtidigt som man bevarar landsbygden och den gröna näringen som är en stor del av Laholms kommuns tradition och kultur.

Vi behöver bygga färdigt fibern, förbättra pendlingsmöjligheterna och vägkvalitén. Vi vill att krångliga regler för lantbrukare minimeras, vi behöver arbeta långsiktigt strategiskt i vårt kommunala arbete så vi underlättar livet utanför Laholms tätort.

När det kommer till företagande i Laholm måste vi skapa de förutsättningar som behövs i återstarten av ekonomin efter pandemin. Vi vill ha en mer liberal hantering av bygglov, miljötillstånd, serveringstillstånd med mera. Vi politiker måste våga frångå krånglig byråkrati och se till den enskilde bakom ansökan, se till samhället denne vill verka i och ta beslut som gynnar Laholm och den sökande. Laholm skall vara en kommun där det är lätt att starta och driva företag, vi vill skapa ett företagsklimat i toppklass.

Placering av äldreboenden har i Laholm blivit en spelplan för populistiska utspel och bypolitik. Moderaterna i Laholm vill fokusera på kvalitén och valfriheten kring omsorgen. Vi behöver införa språkkrav för de som skall arbeta inom framför allt äldreomsorg och LSS. Personalkontinuiteten måste förbättras vilket innebär att vi måste förbättra förutsättningarna för de som arbetar här.

Detta är frågor som vi politiker behöver arbeta med, inte placeringar av skolor och äldreboenden då dessa blir självklara utifrån demografi och befolkningsutveckling. Vi värnar om ordning och reda, en ekonomisk långsiktighet med bibehållen skattesats.

Vi moderater i Laholm verkar utifrån en liberalkonservativ tradition och menar att det är förutsättningen för att möta och hantera dagens komplexa samhällsfrågor. Allt är inte politik och samhället är större än kommunen och staten. Laholms kommun är inte stadshuset – det är vi 26 000 laholmare.

Roland Norrman (M)

för Moderaterna i Laholm