Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Väg 15 mellan Genevad och Tjärby. Daggarpskrönet och korsningen med Elestorpsvägen borde ha sänkt hastighet, anser invånare som protesterat mot höjningen till 80. Bild: Jonatan Gernes
Väg 15 mellan Genevad och Tjärby. Daggarpskrönet och korsningen med Elestorpsvägen borde ha sänkt hastighet, anser invånare som protesterat mot höjningen till 80. Bild: Jonatan Gernes

Laholm och Hylte har länets sämsta vägar

Tillväxten och utvecklingen i Halland är beroende av en bra framkomlighet för att kunna transportera varor på ett konkurrenskraftigt sätt. I Hallands län är 29,2 procent av de statliga vägarna i dåligt eller mycket dåligt skick. Det skriver två företrädare för Transportföretagen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Laholm, Hylte och Kungsbacka har störst andel dåliga vägar i Halland. Hela 39,2 procent av de statliga vägarna i Laholm är i dåligt eller mycket dåligt skick. Motsvarande siffra för Hylte är 34,5 procent och för Kungsbacka 31,4 procent.

Framkomligheten på våra vägar är en grundläggande demokratifråga. Nu krävs stora satsningar för att säkerhet och effektivitet i transportnätverket inte ska bli ännu sämre än vad det redan är i dag.

Transportföretagen har brutit ned data från Trafikverket. Vägarnas tillstånd är en sammanvägning av vägytemätningar och livslängdsanalys, där åkkomfort, spårdjup och förväntad livslängd används som parametrar för att ge en bred bild av vägnätets tillstånd. Resultatet är dystert.

Förra året uppskattades underhållsskulden av vägnätet till 19 miljarder kronor och skulden beräknas växa till 42 miljarder kronor till år 2030 om inte ytterligare medel tillförs. För att bibehålla dagens standard skulle den nuvarande budgeten behöva öka med ytterligare två miljarder per år. För att vägnätet ska bli bättre krävs att budgeten utökas med fyra miljarder årligen.

Ett vägnät med god standard som möjliggör säkra och snabba resor är kittet som håller samman stad och land. Att varor och människor kommer fram är avgörande för samhällets utveckling. Tyvärr är standarden alldeles för låg och satsningarna på det statliga vägnätet otillräckliga.

Även Trafikverket anser i sitt förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022–2033 att underhållssatsningarna skulle behöva fördubblas för att klara av att möta de försämringar som sker. Ett eftersatt vägnät gör vägarna mindre säkra att köra på, vilket påverkar hur snabbt det går att köra. Konsekvensen är att vårt avlånga land blir ännu längre och att stad och land slits isär.

Tillväxten och utvecklingen i Halland är beroende av en bra framkomlighet för att kunna transportera varor på ett konkurrenskraftigt sätt. I Hallands län är 29,2 procent av de statliga vägarna i dåligt eller mycket dåligt skick. För både näringsliv och privatpersoner är satsningar på ett ökat vägunderhåll därför helt nödvändiga.

Sverige växer och allt fler ska samsas på vägarna. Vi behöver en långsiktig vägunderhållsplan som ser till landets alla vägar. Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp kring nödvändiga upprustningar för att säkerställa ett bra och effektivt transportnätverk. Ju längre tid vi väntar, desto större blir underhållsskulden.

Det är dags att investera i och underhålla vår infrastruktur, i Laholm, Hylte, Kungsbacka och i hela landet.

Marcus Dahlsten

vd Transportföretagen

Tina Thorsell

samhällspolitisk chef Transportföretagen